Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Start in Poland

Zbieramy najważniejsze instrumenty wsparcia start-upów w Polsce

Start in Poland umożliwia innowatorom i przedsiębiorcom dynamiczny rozwój i osiągnięcie rynkowego sukcesu. Celem programu jest realne i skuteczne wspieranie całego, szeroko rozumianego ekosystemu innowacji: począwszy od osób fizycznych oraz firm – na każdym etapie rozwoju – aż po rynek Venture Capital.

Dla nowej lub istniejącej firmy z Polski lub zagranicy

Budżet
2,8 mld zł

Instrument rozwoju innowacyjnych projektów

O programie

Start in Poland to kompleksowy zestaw instrumentów skierowanych m.in. do:

 • innowatorów i właścicieli młodych, 
  innowacyjnych firm, 

  którzy potrzebują wsparcia w rozwoju swoich projektów;
 • inwestorów, 
  którzy będą gotowi finansować ryzykowne przedsięwzięcia;
 • społeczności klientów, 
  dzięki którym start-upy będą mogły generować dochód;
 • mentorów oraz instytucji, 
  które nauczą i doradzą jak budować firmę oraz jak ją utrzymać na rynku.

Program ma również pomóc w nawiązywaniu długofalowej współpracy, budować kulturę dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i kontaktami pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora mikro-, małych, średnich oraz dużych firm. Umożliwi on także zapraszanie zagranicznych talentów do Polski. 

Start in Poland opiera się nie tylko o finansowanie projektów, wsparcie merytoryczne i szkolenia, ale również korzystne zmiany dotyczące ustawodawstwa i rozwój całego ekosystemu innowacji.

Na jakim etapie rozwoju jesteś?

Mam pomysł na biznes
21 programów
Chcę rozwinąć moją firmę
47 programów
Planuję ekspansję zagraniczną
4 programy

Mam pomysł na biznes

Jeżeli masz innowacyjny pomysł, ale nie wiesz, jak wprowadzić go w życie, te programy są idealne dla Ciebie! Dzięki nim otrzymasz m.in. dostęp do usług niezbędnych do weryfikacji komercyjnej przydatności Twojego projektu oraz możliwość przygotowania kompleksowej komercyjnej oferty dla inwestora dotyczącej wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Chcę rozwinąć moją firmę

Dzięki wsparciu finansowemu, doradztwu i szkoleniom czy programom akceleracyjnym, otrzymasz możliwość zwiększenia skali Twojej działalności, w tym m.in. rozwiniesz projekt badawczo-rozwojowy, uruchomisz nową linię produkcyjną lub znajdziesz inwestora, który pomoże Ci w stawianiu kolejnych kroków w biznesie!

Planuję ekspansję zagraniczną

Z pomocą dostępnych programów otrzymasz niezbędne środki finansowe, wsparcie merytoryczne oraz wymienisz doświadczenia ze specjalistami i ekspertami znającymi specyfikę kraju, w którym chcesz rozpocząć działalność. W efekcie – z powodzeniem podbijesz kolejne rynki zbytu!

Pobudzenie rynku inwestycyjnego

Ważnym elementem programu Start in Poland jest budowa profesjonalnego rynku Venture Capital w Polsce. To misja realizowana przez PFR Ventures, które korzystając ze środków POIR 2014-2020 oraz pieniędzy inwestorów prywatnych, zainwestuje w krajowe fundusze VC ponad 4 mld PLN. To właśnie te fundusze dokonają następnie selekcji najlepszych pomysłów. Co więcej, fundusze powołone zostaną w 5 różnych programach, które dostosowane zostały do różnych faz wzrostu spółek. Dzięki temu, na finansowanie mogą liczyć za równo pomysły na etapie zalążkowym, jak i przedsiębiorstwa poszukujące środków na B+R lub ekspansję zagraniczną.

PFR Starter FIZ
POMYSŁ
Dostępne środki
782 mln PLN
Wejścia kapitałowe
do 3 mln PLN
Fundusze VC
PFR Biznest FIZ
POMYSŁ I ROZWÓJ
Dostępne środki
258 mln PLN
Wejścia kapitałowe
do 4 mln PLN
Fundusze koinwestycyjne z Aniołami Biznesu
PFR Otwarte Innowacje FIZ
ROZWÓJ I WZROST
Dostępne środki
421 mln PLN
Wejścia kapitałowe
do 21 mln PLN
Fundusze koinwestycyjne lub VC
PFR KOFFI FIZ
wzrost i ekspansja
Dostępne środki
324 mln PLN
Wejścia kapitałowe
1 - 60 mln PLN
Fundusze VC
PFR NCBR CVC
wzrost i ekspansja
Dostępne środki
874 mln PLN
Wejścia kapitałowe
do 60 mln PLN
Fundusze CVC lub VC

Zmiany legislacyjne

Start in Poland nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej. 
Jest ściśle skorelowany z działaniami legislacyjnymi, które: 

stymulują innowacyjność i prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, a także usuwają zidentyfikowane bariery innowacyjności
(ustawy o innowacyjności)

zwiększają dostępność, wydajność i skuteczność systemu ochrony praw własności intelektualnej (zmiana ustawy prawo własności przemysłowej)

poprawiają ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
(Konstytucja biznesu).