Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Hack the Climate – zgłoś się do miejskiego hackathonu i rozwiąż wyzwania polskich i norweskich miast!

W dniach 24-26 listopada odbędzie się wirtualny hackathon, podczas którego zespoły programistyczne rozwiążą wyzwania wybranych miast biorących udział w programie (3 miast polskich i 1 norweskiego). Zgłoś się i wygraj nagrody z puli 40 tys. Euro! Hackathon powstał dzięki współpracy PFR i Nordic Edge.

Między 24 a 26 listopada odbędzie się hackathon Hack the Climate, w którym zespoły programistów, project managerów i kreatywnych fanów start-upów staną przed wyzwaniami stawianymi przez trzy polskie i jedno norweskie miasto w tematyce związanej ze zmianami klimatu. W ciągu 48 godzin będą tworzyć technologie, które rozwiążą problemy zidentyfikowane i przekształcone w konkretne, możliwe do wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania wyzwania interesujące podczas warsztatów w których brało udział 12 polskich i 4 norweskie miasta. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 40 000 Euro, a na pierwszych 130 uczestników otrzyma atrakcyjne pakiety startowe. 

Wyzwania od Bierunia po Stavanger

Po dwóch dniach warsztatów prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju i Nordic Edge – norweską organizację non-profit wspierającą firmy, samorządy, uczelnie i obywateli w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wypracowywania innowacji dla społeczności lokalnych wybraliśmy spośród 16 miast 4, z których wyzwaniami zmierzą się uczestnicy Hack the Climate - w trakcie rekrutacji do projektu miasta zgłosiły problemy, z jakimi się borykają, dotyczące m.in. redukcji zanieczyszczeń, optymalizacji zasobów naturalnych, zrównoważonej mobilności miejskiej oraz gospodarki przestrzennej.

Rzeszów: Jak przekonać mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza?

Miasto Rzeszów chce przekonać swoich mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu, czego wynikiem byłaby redukcja zatłoczenia ulic i zanieczyszczenia powietrza. Rzeszów planuje stworzyć dedykowaną aplikację mobilną lub platformę internetową, która umożliwi mieszkańcom planowanie podróży, dostęp do informacji na temat środków transportu oraz kalkulację kosztów. Wspierając alternatywne formy podróżowania, miasto zmierza do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenia wygody i poprawy jakości życia w regionie. W dłuższej perspektywie może to umożliwić także zmniejszenie przestrzeni przeznaczonej na parkingi i zagospodarowaniem jej zielenią.

Bieruń: Jak wraz z mieszkańcami zaprojektować miasto odporne na zmiany klimatu?

Bieruń to miasto, którego lokalna gospodarka oparta jest głównie na górnictwie węgla kamiennego. W obliczu transformacji gospodarczej i dywersyfikacji źródeł energii, Bieruń dąży do stworzenia miasta odpornego na zmiany klimatyczne, spełniającego potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Ich wyzwanie związane jest z poszerzeniem bazy ekonomicznej, niezwiązanej z górnictwem. Kluczowe dla sukcesu tej transformacji jest ulepszenie komunikacji z instytucjami miejskimi, zaangażowanie mieszkańców w proces projektowania przestrzeni miejskiej oraz nowe spojrzenie na jej wykorzystanie. Do tego właśnie potrzebować będą dedykowanego systemu, który z pomocą programistów stworzą podczas maratonu programowania.

Setesdal i Stavanger: Jak inteligentnie zarządzać zasobami wodnymi?  

Dla Stavanger i Setesdal zanieczyszczenie wody związane z rolnictwem stanowi wyzwanie, wymagające wykorzystania nowych technologii do monitorowania, kontrolowania i zmniejszania skali tych zanieczyszczeń. Miasta norweskie chcą wykorzystać Hack the Climate do zbadania, w jaki sposób monitorowanie środowiska naturalnego i zarządzanie intensywnymi opadami deszczu oraz praktykami rolniczymi mogą przyczynić się do poprawy jakości wody i zamienić wodę opadową i powierzchniową z problemu w zasób.Sulejówek: Jak możemy oszacować wartość każdego drzewa?

Wyzwanie Miasta Sulejówek dotyczy redukcji wycinki drzew oraz zwiększenia odporności miasta na wyzwania związane z globalnym ociepleniem. Celem jest zaproponowanie rozwiązania, które przekona mieszkańców do minimalizacji tych wycinek i pokaże wartość drzew oraz konkretne korzyści ekologiczne i klimatyczne, z jakimi wiąże się ich obecność w miastach. Oczekiwane rezultaty obejmą obniżenie liczby wniosków o wycinkę oraz zachowanie istniejących drzew, co z kolei przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła.  

Jeśli chcesz wziąć udział w hackathonie, zarejestruj się już teraz! Dołącz też do społeczności Hack the Climate na Discord. 

Więcej o programie: https:/pfrdlamiast.pl/hack-the-climate.html

Inne aktualności

AI & MEDTECH CEE 2024: Innowacyjne Forum dla Liderów Medycyny i Technologii

Międzynarodowe targi BEYOND w Grecji – Zgłoś swój startup!