Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

IP Box: Innowatorzy zapłacą mniejsze podatki

Ulga IP Box zwana jest często „ulgą podatkową dla programistów” – jednak może ona dotyczyć każdej firmy i osoby fizycznej prowadzącej innowacyjną działalność. Jak więc działa IP Box? 

IP to skrót od „Intellectual Property” – czyli własności intelektualnej. Ta zniżka pozwala firmom objętym CIT i zwykłym podatnikom, którzy opłacają PITy, na zmniejszenie do 5% opodatkowania uzyskiwanego z tego tytułu. Więc zamiast 15, 19 czy 23% podatnik zapłaci wyłącznie 5% podatku. 

W jaki sposób działa ulga? Podmiot nią objęty musi spełniać dwa warunki – prowadzić działalność badawczo-rozwojową i wytwarzać kwalifikowane do ulgi IP. Co to znaczy? Lista IP znajduje się w ustawie – zawierają się w niej: 

  • patent; 
  • prawo ochronne na wzór użytkowy; 

  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 

  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin; 

  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin; 

  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego; 

  • autorskie prawo do programu komputerowego. 

Dla firm i osób zajmujących się kwestiami technologicznymi najważniejsze są kwestie patentów i praw autorskich do programów. Część z definicji IP przyda się także medtechom i spółkom biotechnologicznym czy tworzącym hardware. 

W takich przypadkach jak prawo z rejestracji topografii układu scalonego czy autorskie prawo do programu komputerowego, nie jest dokonywana kontrola merytoryczna - urząd dokonuje jedynie oceny formalnej zgłoszenia. Ważną kwestią jest zaś uzyskanie dochodów z tego tytułu. 

Dodatkowa księgowość 

Niestety uzyskanie ulgi nie jest takie łatwe, jak tylko jej zgłoszenie. Wśród głównych wymagań stawianych osobom chcącym skorzystać z ulgi IP Box jest prowadzenie dokumentacji – która musi zawierać wszystkie przychody i wydatki związane z działalnością, nie tylko te kojarzone z własnością intelektualną. Ewidencja powinna przedstawiać łączną sumę uzyskanych w danym okresie przychodów, kosztów, dochodów, strat – przy czym dochody związane z ulgą IP Box muszą być w dokumentacji wyszczególnione. Jednak ulga jest na tyle duża, że na pewno warto poświęcić czas na jej prowadzenie – nawet w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach prowadzenia start-upu? Weź udział w naszym bezpłatnym kursie onlineJak Założyć Firmę”, który odpowie na wszystkie pytania, jakie możesz mieć przy zakładaniu działalności, a także mocno koncentruje się na temacie własności intelektualnej! 

Zobacz również