Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Wysoka średnia wartość transakcji i liczba inwestycji – Q2 2022 w raporcie PFR Ventures i Inovo Venture Partners

Mimo trudnego momentu na rynkach światowych, w raporcie PFR Ventures i Inovo Venture Partners za Q2 2022, dominują pozytywne informacje. Łącznie na inwestycje przeznaczono 916 mln zł i sfinansowano w ten sposób rozwój 93 spółek. Zobacz szczegółowe podsumowanie ostatnich 3 miesięcy na rynku VC!

W inwestycjach w drugim kwartale 2022 roku uczestniczyło 111 funduszy. Szczególnie cieszyć może średnia wartość transakcji w Q2 2022 – 9,9 mln zł. Jest ona o ponad 60% wyższa niż w poprzednim kwartale i jest drugą najwyższą w historii. Ponadto, łączna wartość środków zainwestowanych w spółki technologiczne w 1. półroczu 2022 roku wyniosła już 2076 mln zł, co oznacza, że przewyższa o 76% analogiczny okres 2021 roku. Jak wskazał Aleksander Mokrzycki, wiceprezes zarządu w PFR Ventures, utrzymanie tego kierunku może przełożyć się na zamknięcie 2022 roku z kolejnym rekordem wartości inwestycji na polskim rynku VC.

źródło: raport PFR Ventures i Inovo Venture Partners

Na te pozytywne dane należy jednak patrzeć – w ocenie ekspertów – z ostrożnym optymizmem w kontekście nadchodzących miesięcy.

- Oczywiście aktualna sytuacja nie pozostaje bez wpływu na nas. Jesteśmy częścią globalnego ekosystemu – najlepiej pokazuje to fakt, że 72% inwestycji w polskie startupy pochodzi od międzynarodowych VC. Dlatego dużym wyzwaniem w nadchodzącym okresie będzie przystosowanie się zarówno przedsiębiorców, jak i funduszy do operowania w nowych warunkach. Jestem jednak przekonany, że rynek wyjdzie z tego silniejszy i jest to dobry moment do inwestowania w startupy, ponieważ realnie nic się nie zmieniło – nadal mamy świetnych inżynierów i coraz bardziej doświadczonych przedsiębiorców – powiedział Karol Lasota, principal w Inovo Venture Partners.

Kluczowe informacje o polskim rynku VC w 2 kwartale 2022 roku 

  • Liczba zrealizowanych rund finansowania utrzymuje się na stabilnym poziomie w stosunku do Q1 2022 – pomiędzy kwietniem i czerwcem odbyły się 93 rundy, czyli o 5 mniej niż w pierwszym kwartale roku.
  • W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym widać większą różnicę – 118 do 93 rund finansowania na korzyść Q2 2021, przy czym wartość transakcji pozostaje zbliżona 936 mln zł do 916 mln zł.
  • Zwiększa się liczba inwestycji po rundzie A – w Q2 2022 zanotowano 6 takich transakcji, a w całym 2021 roku było ich 12.
  • Fundusze międzynarodowe uczestniczyły w jedynie 15 z 93 inwestycji, jednocześnie odpowiadając za przekazanie aż 72% łącznej wartości finansowania.
  • Udział koinwestycji polskich funduszy z zagranicznymi inwestorami odpowiadał za 43% zainwestowanego kapitału w 1. półroczu 2022 roku.
  • Wśród liczby transakcji dominują fundusze działające w ramach NCBR – 44. Na drugim miejscu plasują się fundusze posiadające umowę inwestycyjną z PFR Ventures – 20.
źródło: raport PFR Ventures i Inovo Venture Partners

- Na razie nie odczuliśmy zbytnio skutków pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej. Wartość inwestycji była zbliżona do wyników z Q1 2022 oraz do bliźniaczego okresu sprzed roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku liczby inwestycji dokonywanych przez fundusze VC. Dominują tu fundusze utworzone w ramach programów realizowanych przez NCBR (Bridge Alfa, Bridge VC). Taka sytuacja utrzyma się zapewne przez dwa kolejne kwartały. Niepewność jednak pozostaje. Zarządzający w funduszach NCBR sygnalizują, że obecna sytuacja ma wpływ na spółki poszukujące kapitału. Wracają one do negocjacji z funduszami, które bazują na kapitale publicznym, a oczekiwania finansowe dostosowywane są do nowych realiów – skomentował dane za Q2 2022 Błażej Koczetkow dyrektor Działu Funduszy Kapitałowych w NCBR.

źródło: PFR Ventures i Inovo Venture Partners

W jakich nastrojach kończą kwartał inwestorzy?

W raporcie znalazły się także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 26 polskich funduszy VC. Zapytani zostali m.in. o to, czy w ich ocenie w Polsce pojawi się widoczny na zachodnich rynkach trend spadku wycen wśród start-upów. Największą popularnością (ponad 10 odpowiedzi) cieszyła się odpowiedź, że trend ten pojawi się, ale jego wpływ będzie częściowy, tzn. zauważalny w niektórych inwestycjach. Ponad 5 głosów otrzymały stwierdzenia, że zjawisko to pojawi się i jego wpływ będzie duży lub że trend ten już u nas występuje.

Inwestorów zapytano również, jaki procent inwestorów prywatnych, w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce, wycofa swój kapitał z lokalnych funduszy VC? Na to pytanie dominowała odpowiedź pomiędzy 21-40%, a po równo głosów otrzymały odpowiedzi od 0% do 20% i od 41% do 60%.

źródło: raport PFR Ventures i Inovo Venture Partners

W ocenie inwestorów ryzyko, że kolejne miesiące przyniosą zwolnienia w start-upach jest średnie lub duże – w tym przypadku głosy podzielone są pawie po połowie.  

- Nasz kraj i region nie są w znacznym stopniu uczestnikami czy liderami późniejszych rund finansowania, więc poza sytuacją makroekonomiczną ten impakt będzie widoczny na dalszych etapach finansowania i w późniejszym okresie. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od sytuacji makroekonomicznej, sporo funduszy VC jest dziś uzbrojonych w kapitał, który pozwala z jednej strony przeczekać okres niepewności, z drugiej inwestować niezależnie od tej sytuacji w bardzo dobre spółki. Te, nawet w trudnych warunkach ekonomicznych, nie będą miały problemu z zebraniem finansowania venture. Czasami złe wiadomości, to dobre wiadomości w przebraniu, dlatego urealnienie wycen oraz powrót do lepszej analizy zespołów i modeli biznesowych w dłuższym terminie jest korzystne dla branży technologicznej – wskazał Bartek Pucek, anioł biznesu i twórca internetowy.

Pełen raport możesz pobrać ze strony PFR Ventures.

Przeczytaj również artykuł o środkach, jakie zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji VC w nowej perspektywie unijnej

Inne aktualności

Rok 2023 w Polsce to spadki finansowania – a jak wyglądał w całej CEE? [RAPORT]

Raport „Transakcje na polskim rynku VC 2023” – czy fundusze przeszły suchą stopą przez kryzysowy rok?