Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Akcelerator Green Deal – jak wzmacniamy potencjał komercjalizacji prac badawczych?

Kończy się Akcelerator Green Deal, program skierowany do firm i jednostek naukowych, które prowadzą prace R&D w obszarze zielonych technologii. Powstający we współpracy z NCBR program pozwolił im spotkać się z potencjalnymi partnerami, ekspertami i skoncentrować się na biznesowej stronie ich rozwiązań. Jak przebiegł? 

Pytanie dotyczące tego, czy jest potrzebna poprawa komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych w Polsce wydaje się pytaniem retorycznym. 

Dlatego starając się odpowiedzieć na to wyzwanie (nie pytanie 😊) PFR wspólnie z NCBR  zaproponował realizacje programu - Akcelerator Green Deal. Do Akceleratora  trafiły firmy lub konsorcja firm i jednostek naukowych, które otrzymały wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na przeprowadzenie prac badawczo–rozwojowych, w wyniku których powstały innowacje w obszarze „zielonych technologii”. Technologii, które ułatwiają przejście na czystą, przystępną cenowo i bezpieczną energię, transformację w kierunku obiegu zamkniętego, energooszczędne i zasobooszczędne  budownictwo, a także szeroko rozumianą ochronę środowiska. 
Akcelerator to paragram zamkniętym-skierowany jedynie do beneficjentów wsparcia NCBR, dlatego wszyscy jego uczestnicy posiadali przynajmniej opracowane demonstratory/prototypy, a w części przypadków produkty gotowe do wdrożenia na rynek. 

Co zaproponowaliśmy w ramach Akceleratora?

Akcelerator składał się z trzech, uzupełniających się modułów wzmacniających potencjał komercjalizacyjny. 

W ramach pierwszego modułu rozpoczęliśmy od uporządkowania kwestii biznesowych, koncertując się na strategii sprzedaży w tym segmentacji rynku i sposobach dotarcia do klientów. Następnie przeszliśmy przez metody monetyzacji i tworzenia strategii marketingowej, nie zapominając o takich kwestiach jak ochrona IP oraz raportowanie ESG. Wszystko to miało przygotować uczestników do spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dlatego pod koniec czerwca zorganizowane zostało, w siedzibie EY, spotkanie w formule Speed Dating z takimi podmiotami jak: Assay, ARP, PFR Green Hub, ORLEN, Abramczyk Partners, Panattoni, PAIH, Profbud, NCBR Investment Fund, Energa Operator S.A. czy Enea Innowacje.

 

Drugi moduł dotyczył kwestii współpracy z VC. Dlatego, z jednej strony, staraliśmy się przygotować naszych uczestników do negocjacji z inwestorami, zachęcając ich do pochylenia się nad kluczowymi zapisami umowy inwestycyjnej, z drugiej pomóc w opracowaniu skutecznej prezentacji inwestorskiej oraz zaprezentowaniu jej w atrakcyjny sposób. Zaprosiliśmy też przedstawicieli VC do przedstawienia swojej oferty w formule reverse pitching. W ramach tego spotkania przedstawiciele VC inwestujący w zielone technologie opowiedzieli o funduszach, które reprezentują oraz wskazali na uwarunkowania związane z pozyskaniem inwestycji za ich pośrednictwem. Dodatkowo udało nam się zaprosić przedstawicieli kancelarii prawnych obsługującymi founderów. Była to wyjątkowa okazja do bezpośrednich rozmów z takimi funduszami jak:   EEC Ventures, Montis Capital, ffVC czy kancelariami specjalizującymi się w obsłudze startupów: Kancelaria Kondracki Celej i Lawmore.

Trzeci i ostatni moduł dotyczył ekspansji zagranicznej. Tutaj skoncentrowaliśmy się na analizie rynków docelowych i kwestiach związanych z opracowaniem strategii wejścia na rynki zagraniczne. Bezcenna w tym module okazała się możliwość bezpośrednich spotkań i indywidualnych konsultacji z ekspertami PAIH oraz MRiT wyspecjalizowanych w kontaktach zagranicznych.  


Program zbliża się już ku końcowi, trwają ostatnie konsultacje indywidualne nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów uczestników i nawiązanie kontaktów biznesowych. Akcelerator swoja działalność kończy w grudniu tego roku. 

Chociaż wydaje się, że od maja, kiedy rozpoczął się program, minęło niewiele czasu, to uczestnikom zaproponowano intensywny i nakierowany na potrzeby podmiotów rozwijających innowacje w obszarze w zielonych technologii program. Mogli oni z jednej strony pozyskać wiedzę i umiejętności od najlepszych na rynku ekspertów, a z drugiej strony spróbować swoich sił w rozmowach z parterami biznesowymi czy potencjalnymi inwestorami. Stało się to inicjatorem i katalizatorem procesów komercjalizacyjnych, rozmowy trwają, jak dużo z nich zakończy się sukcesem, tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy jednak przekonani, że  doświadczenia zdobyte w tym procesie uczestnicy wykorzystają w komercjalizacji swoich produktów. 

Akcelerator był projektem innowacyjnym, procesem, który był także uczący dla organizatorów. Doświadczenia zdobyte w trakcie jego realizacji z powodzeniem wykorzystujemy w innych działaniach o podobnym charakterze. 

Więcej informacji o programie i uczestnikach znajduje się na stronie:
Akcelerator Green Deal - Polski Fundusz Rozwoju S.A. (pfrsa.pl)

Jarosław Chojecki

Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju Innowacji PFR, koordynator Akceleratora Green Deal

Inne aktualności

Kto zwyciężył w VI edycji Szkoły Pionierów PFR?

Już w piątek finałowa gala VI edycji Szkoły Pionierów – dowiedz się, kto wygrał i posłuchaj o 6 latach programu