Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Pożyczki unijne w woj. zachodniopomorskim

Termin naboru:

nabór ciągły

Dla kogo:

Mikro- i małe firmy, osoby, które chcą założyć firmę

Kwota wsparcia:

od 100 do 500 tys. zł

Rodzaj finansowania:

pożyczka

Co musisz wiedzieć?

 • Pożyczki przeznaczone są zarówno dla osób, które planują założenie firmy, jak i dla przedsiębiorstw już działających na terenie woj. zachodniopomorskiego
 • Pożyczkę możesz przeznaczyć na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa

Co zyskasz?

Rozwiń

Jakie wymagania musisz spełnić?

Możesz skorzystać Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS, jeśli Twoje mikroprzedsiębiorstwo zarejestrowane jest w województwie zachodniopomorskim lub jeśli chcesz założyć oddział na terenie tego województwa. 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowana jest do osób fizycznych w wieku od 30 lat lat, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo).

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:

 • osób w wieku 50 lat i więcej
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach
 • osób młodych w wieku 15-29 lat, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP, które uzyskują wsparcie za pośrednictwem PUP
 • imigrantów oraz reemigrantów
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • pracujących osób ubogich
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do powyższych kategorii).

Wyłączeni z finansowania:
Wsparcia nie mogą uzyskać osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS w ciągu ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do projektu.

Jakie są etapy działania?

Rozwiń

Podmioty odpowiedzialne

 

Przejdziesz na stronę pożyczek dla przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim

Masz pytania? Napisz do nas

Zwykle odpowiadamy jeszcze tego samego dnia

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie w celu nawiązaniu kontaktu i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

  

Obowiązek informacyjny

Rozwiń

  


Aplikuj