Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Biznesplan na baterie

Program: Sieć Mentorów PFR

Po drogach polskich miast porusza się obecnie ponad 200 autobusów elektrycznych. Szacuje się, że światowy rynek e-busów będzie rósł rocznie o ok. 17 proc. Wszystkie te pojazdy posiadają baterie, które dla maksymalizacji użyteczności powinny być ładowane jak najszybciej i wytrzymywać jak najdłuższy okres eksploatacji. Jak to osiągnąć? Z odpowiedzią przychodzi start-up Byotta – uczestnik pierwszej edycji programu Sieć Mentorów. Sprawdź, jak udział w inicjatywie oraz współpraca z mentorem pozwoliła inżynierom rozwinąć się jako przedsiębiorcom.

Od grupy badawczej do spółki handlowej

Trzej założyciele Byotty: Mariusz Smentoch, Karol Gryń oraz Maciej Raczkowski pochodzą z Trójmiasta. Każdy z nich tytuł inżyniera uzyskał na Politechnice Gdańskiej i to właśnie podczas studiów, zrodził się pomysł, aby pracę dyplomową przekuć w działalność. Wszyscy pomysłodawcy wnieśli do projektu inne umiejętności – od tych związanych z wymianą ciepła i mechaniką, przez elektrykę, aż po umiejętności z zakresu informatyki i elektroniki. I tak zespół pracował nad rozwiązaniem kwestii nadmiernego przegrzewania się baterii podczas ich użytkowania. Dla przeciętnego Kowalskiego problem jest niezauważalny, jednak w środowisku technicznym stanowi poważne utrudnienie z racji możliwości wystąpienia znacznego skrócenia żywotności baterii, awarii, a nawet pożaru. Potrzeba rozwiązania problemu niewystarczająco efektywnego chłodzenia baterii doprowadziła ich do zastosowania w swoich układach chłodzenia kompozytów termoprzewodzących oraz materiałów zmiennofazowych, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Założyciele Byotty posiadają silne umiejętności twarde – jednak na starcie brakowało w zespole osoby z kompetencjami stricte biznesowymi. Podczas jednego z licznych spotkań z mentorami Centrum Transferu Wiedzy i Technologii na Politechnice Gdańskiej dowiedzieli się, że najlepiej sprzedaje co-founder. Doradzono im, aby sami wykreowali u siebie – niezbędne do komercjalizacji pomysłów naukowych – umiejętności sprzedażowe. Z tą potrzebą zespół zgłosił się w 2018 roku do Sieci Mentorów PFR. Jak wspomina Mariusz: – „Zależało nam, aby stworzyć i najlepiej zaprojektować nasz product-market fit oraz jak najlepiej ocenić poszczególne kierunki rozwoju naszej spółki”. Mentoring miał ułatwić przejście od grupy badawczej do spółki handlowej.

Zespół Byotty: Maciej Raczkowski, Karol Gryń, Mariusz Smentoch

Sieć Mentorów PFR jest programem, który oferuje założycielom start-upów we wczesnej fazie rozwoju, wsparcie merytoryczne doświadczonych rynkowo ekspertów, pomagających w rozwoju kompetencji biznesowych. Mentorzy dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą nabytą podczas licznych sukcesów i porażek. Każdy start-up ma okazję do odbycia minimum 2-3 spotkań z wybranym przedsiębiorcą. W zależności od dostępności mentorów i uczestników programu są to spotkania bezpośrednie lub zdalne – w formie wideokonferencji.

Idea a realia rynku

W ramach programu mentorem Byotty została Alina Prawdzik – partner zarządzający w funduszu innogy Innovation Hub. Pierwszym wyzwaniem, które podjęli w ramach współpracy było m. in. oszacowanie kosztów i przychodów związanych z potencjalnym wprowadzeniem innowacyjnych układów chłodzenia do poszczególnych branż: środków miejskiej komunikacji publicznej, samochodów elektrycznych, rowerów czy pojazdów intra-logistics, czyli wózków widłowych, robotów lub sprzętu górniczego. Opierając się na doświadczeniu i radach mentorki, zespół przeanalizował różne scenariusze i zdecydował się skupić na transporcie publicznym. W ramach projektu e-Pionier realizowanego ze spółką celową Politechniki Gdańskiej EXCENTO, Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni oraz miastem Gdynia, zespół zrealizował projekt układu chłodzenia baterii trolejbusu. W efekcie powstał prototyp baterii w małej skali, który przy zastosowaniu opracowanej technologii umożliwił zachowanie optymalnej temperatury baterii przy ładowaniu do pełna w mniej niż 10 minut. Od władz miasta Gdynia zespół otrzymał dane eksploatacyjne trolejbusów, pozwalające na wykonanie odpowiednich pomiarów, symulacji i testów. Wtedy twórcy postanowili powołać spółkę Byotta, by skomercjalizować swoje rozwiązania.

Idąc za podpowiedziami Aliny, która jest również Aniołem Biznesu, zespół przygotowywał się do budowania relacji inwestorskich. Niezbędne okazało się stworzenie dowodów skalowalności biznesu – potwierdzających, że produkt jest opłacalny i będzie przynosić zyski. Ponadto, twórcy start-upu przy pomocy Aliny nauczyli się pokonywać ewentualne uprzedzenia inwestorów związane z rynkową preferencją starszych, doświadczonych founderów, obytych już biznesowo dzięki wcześniejszej pracy w dużych firmach.

Mentorka zachęciła również zespół do nawiązywania jak największej liczby kontaktów biznesowych. Poleciła im stworzenie mapy potencjalnych klientów i inwestorów oraz dostosowanie prezentacji ich produktu do potrzeb poszczególnych firm. Jak wspomina Mariusz: – „Dzięki radom mentorki, zastąpiliśmy słowo „inwestor” słowem „klient”. Realia rynkowe wymusiły na nas także większe dopasowanie samego modelu biznesowego”. Pierwotna idea zakładała sprzedaż licencji na technologię na rynku aut elektrycznych. Obecnie, zespół Byotty rozważa produkcję i bezpośrednie dostarczanie układów chłodzenia producentom baterii oraz producentom z branży transportu publicznego.

Plany na przyszłość

Byotta prowadzi obecnie pilotażowe testy swojego układu chłodzenia w pełnej skali wraz z producentem autobusów elektrycznych. Ponadto, firma nawiązała współpracę z technologiem w celu uzyskania profesjonalnej wyceny procesu produkcji większej ilości układów chłodzenia. Najbliższym celem Byotty jest udowodnienie wartości ich prototypu i zaproponowanie wydajnego oraz konkurencyjnego cenowo rozwiązania. Oprócz działań w zakresie układów chłodzenia, firma rozpoczęła współpracę z producentem baterii. W ramach komerycjnego zlecenia Byotta realizuje projekt baterii oraz układu sterowania baterią (Battery Management System) do małych pojazdów elektrycznych.

Na pytanie o to, jak zmieniła się Byotta przez udział w programie, Mariusz odpowiada: – „Przed Siecią Mentorów mieliśmy dość mgliste pojęcie o rynku i dużo niezweryfikowanych pomysłów. Dzięki współpracy z mentorką opracowaliśmy klarowną ścieżkę próby wdrożenia pierwszego prototypu z potencjałem na produkcję”.

Podobne studia przypadków

Genomtec

Błyskawiczny test na COVID-19

Takes Care

Opieka medyczna na wyciągnięcie ręki