Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Raport „Kompetencje Przyszłości” – dowiedz się, jakie umiejętności będą pożądane na rynku pracy i jak je kształtować

Wraz z dynamicznym rozwojem i automatyzacją rynku pracy, pracodawcy będą coraz częściej poszukiwać specjalistów wyróżniających się zaawansowanymi kompetencjami przyszłości. Jakie umiejętności będą przez nich cenione? Jak przygotować się do tej zmiany? Zapoznaj się z raportem „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?” i zdobądź odpowiedzi na powyższe pytania.  

W raporcie World Economic Forum (2018) oszacowano, że 75 mln miejsc pracy może zniknąć, gdy ludzka praca zostanie zastąpiona przez zautomatyzowane systemy oparte na algorytmach lub maszyny. Jednocześnie blisko dwa razy tyle – 133 mln – miejsc pracy zapewnią nowe zawody. Rynek pracy przechodzi transformację, na której wpływ ma m.in. funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie. Proces zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych przez cale życie jest coraz częściej tematem debat i dyskusji publicznych. Dlatego też DELab UW na zlecenie PFR i Google przygotował raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”. 

Wyniki publikacji bazują na opiniach 1 128 uczestników programu Projektanci Innowacji PFR – serii warsztatów design thinking, organizowanych pod koniec 2018 roku przez Google, w partnerstwie strategicznym z Polskim Funduszem Rozwoju w siedmiu polskich miastach. Treść raportu dotyka zagadnień związanych m.in. z:

  • zachodzącymi zmianami technologicznymi i wpływem jaki wywierają na rynek pracy,
  • sposobami przygotowania studentów do roli nowoczesnych pracowników,
  • oceną skuteczności uczelni w aktualnej formie oraz ich miejscem w powstającym właśnie policentrycznym ekosystemie edukacyjnym

Dane płynące z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu dowodzą, że już teraz rozbieżność między umiejętnościami kształconymi w polskich szkołach wyższych, a kompetencjami wymaganymi na rynku pracy jest znacząca. Jedynie 26% studentów, którzy wypowiedzieli się w ankietach, oceniło swoje uczelnie pozytywnie w kontekście przygotowania do późniejszego zawodu. Jednocześnie, zdecydowana większość przebadanych studentów i absolwentów akceptuje fakt, że w dzisiejszych czasach konieczne jest ciągłe dokształcanie się, a studia są jedynie jednym z etapów w mającym trwać całe życie procesie uczenia się.  

Zapoznaj się z pełną wersji raportu „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”:

Pobierz raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”

Inne aktualności

Ruszyła rekrutacja do 7 edycji Szkoły Pionierów PFR!

Endeavor State of Polish Tech – jak powstawał raport i jak wygląda? [Rozmowa[