Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Jak polskie firmy wykorzystują technologie kwantowe? Przegląd rozwiązań

Zapowiadana przez naukowców druga rewolucja kwantowa, na którą przygotowują się największe korporacje oraz rządy krajów wysoko rozwiniętych, po części dzieje się już dziś. Kwanty rewolucjonizują cyberbezpieczeństwo, produkcję elektroniki, fotowoltaikę czy branżę logistyczną. Jak z mocy technologii kwantowych korzystają polskie firmy? Czy polskie rozwiązania mają szansę podbić nie tylko regionalny, ale i światowy rynek?

Creotech Instruments 

Nasze zestawienie otwiera firma posiadająca najdłuższe doświadczenie na rynku. Creotech Instruments jest jednym z najważniejszych polskich producentów systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, dostarczając urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów.  

Creotech Instruments realizuje projekty we współpracy z takimi podmiotami jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Instytut Badań Ciężkich Jonów GSI czy Centrum Badawcze DESY w Niemczech. Jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy kompletnych systemów mikrosatelitów i aktualnie realizuje projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą EagleEye. Jest onoparty na autorskiej platformie HyperSat, w ramach której opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023/2024 roku. 

Ponadto, w maju bieżącego roku Komisja Europejska wybrała międzynarodowe konsorcjum z Uniwersytetem w Innsbrucku na czele, którego członkiem jest polska spółka Creotech Instruments, do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Zadaniem konsorcjum jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Już w grudniu zeszłego roku Creotech Instruments opracował podsystem niwelujący błędy i zwiększający efektywność pracy komputerów kwantowych.   

fot. materiały promocyjne Creotech Instruments

W październiku 2021 roku spółka weszła na rynek NewConnect, a w lipcu tego roku z sukcesem zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Creotech Instruments posiada własne zakłady produkcyjne elektroniki oraz zaplecze integracji małych satelitów. W swoim portfolio ma 26 projektów zrealizowanych dla sektora kosmicznego, a 14 misji kosmicznych odbyło się z udziałem podsystemów Creotech. Cztery z nich zrealizowano dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 

Quantum Blockchains 

Quantum Blockchains stosuje technologię kwantową w dość przewrotny sposób, bo do… obrony przed samą technologią kwantową. Start-up pracuje nad wykorzystaniem technologii blockchain do zabezpieczenia przed zagrożeniami ze strony komputerów kwantowych. Firma planuje wykorzystanie algorytmów kryptograficznych, które mają być odporne na ataki i próby złamania zabezpieczeń za pomocą komputera kwantowego. Rozwiązanie to ma więc zwiększać ochronę danych, ale również ich integralność i szybkość przetwarzania. 

Pochodzący z Lublina start-up uczestniczył w procesie inkubacji w Akceleratorze Biznesu Polski Wschodniej (WAB) w Puławach, podczas której Quantum Blockchains pozyskało finansowanie w formie połączonej inwestycji seed i grantu.  

Beit.tech 

To start-up prowadzący działania badawczo-rozwojowe na rzecz stworzenia oprogramowania do obliczeń kwantowych. Zespół składający się z matematyków, inżynierów oprogramowania czy fizyków, opracowuje nowatorskie algorytmy kwantowe i sposób ich implementacji, żeby poszerzyć możliwości wykorzystania dostępnego obecnie sprzętu kwantowego. Tworzone przez Beit.tech oprogramowanie ma rozwiązywać przede wszystkim problemy napotykane w logistyce, produkcji i magazynowaniu na dużą skalę. 

Obecnie Beit.tech pracuje także dwoma projektami, realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Opracowanie i implementacja efektywnych, inspirowanych komputerami kwantowymi, metod wykonywania złożonych obliczeń na klasycznych (nie-kwantowych), sprzętowych wyżarzaczach zbudowanych na specjalizowanych układach scalonych (ASICs)” oraz „Opracowanie i implementacja efektywnego algorytmu do rozwiązywania problemów NP-zupełnych na komputerach kwantowych”. 

Nanoxo 

Start-up opracowuje własną technologię wytwarzania kropek kwantowych tlenku cynku (ZnO QDs), czyli minimalnych nanocząsteczek, które mogą modyfikować padające na nie światło i być alternatywą dla tradycyjnych barwników. W zależności od doboru wielkości kropki uzyskamy inną barwę generowanego światła. Dlatego też kropki kwantowe mają zastosowanie w różnorodnych branżach, w tym w przemyśle gumowym czy kosmetycznym, ale przede wszystkim przy produkcji wyświetlaczy, np. telewizorów z technologią QLED (Quantum Dot LED TV).  

W tym roku Nanoxo ogłosili opracowanie innowacyjnej kropki kwantowej – Quantsil, posiadającej właściwości luminescencyjne i filtrujące UV. Jak wskazuje spółka, Quantsil potencjalnie znajdzie zastosowanie w urządzeniach polimerowych i biomedycznych, filtrach UV, oświetleniu LED, koncentratorach słonecznych, czujnikach czy ogniwach fotowoltaicznych. W lipcu tego roku Nanoxo otrzymało wyróżnienie podczas XXIV edycji Polskiego Produktu Przyszłości w kategorii "Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy". 

QNA Technology 

Nad wytwarzaniem i wykorzystaniem kropek kwantowych pracuje także spółka QNA Technology. Zespół rozwija nie tylko technologię oraz procedury syntezy kropek kwantowych, ale pracuje także nad modyfikacją powierzchni kropek tak, aby można je było łatwo zintegrować z technologią stosowaną przez ich klientów. Start-up pracuje także nad rozwojem formy użytkowej tuszów kwantowych zawierających kropki kwantowe, tak aby umożliwić naszym klientom możliwość drukowania półprzewodników na dowolnych podłożach przy wykorzystaniu niemal dowolnych technik druku. 

Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki – CEO QNA Technology oraz dr inż Mateusz Bański – CTO start-upu, zostali wyróżnieni przez magazyn MyCompany Polska miejscem na liście „Najlepszych polskich wynalazców”. Podkreślono przy tym, że prof. Podhorecki jest wielokrotnie wyróżnianym autorem ponad 120 publikacji naukowych, a dr Bański ekspertem w dziedzinie syntezy, funkcjonalizacji i charakteryzacji koloidalnych nanomateriałów.  

W maju 2021 roku spółka otrzymała 6,2 mln zł w ramach organizowanego przez NCBR konkursu „Szybka ścieżka” na realizację projektu „Innowacyjna technologia syntezy kropek kwantowych PureBlue.dot o ograniczonej toksyczności przeznaczonych do wysokiej jakości źródeł światła niebieskiego”, wartego ponad 9 mln zł.  

Quantum Flytrap 

Quantum Flytrap to polsko-izraelski start-up, którego misją jest połączenie biznesu z kwantową mocą obliczeniową poprzez zbudowanie bezkodowego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) dla technologii kwantowych. 

W marcu tego roku firma opublikowała Virtual Lab, czyli innowacyjny sposób interaktywnego i intuicyjnego przedstawiania zjawisk kwantowych. Użytkownicy platformy mogą za pomocą metody „przeciągnij i upuść” umieszczać w niej typowe elementy optyczne (takie jak dzielniki wiązki, polaryzatory, rotatory Faradaya i detektory). Urządzenie to ma przybliżyć działanie i możliwości wykorzystywania mechaniki kwantowej osobom niebędącym ekspertami w tej dziedzinie. Temu służy m.in. gra Quantum Game, której uczestnicy mają wykorzystywać mechanikę kwantową do rozwiązywania zagadek. Co istotne, Virtual Lab jest pomocą edukacyjną, którą posługują się studenci najlepszych uczelni na świecie, w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Stanford.  

Inne aktualności

Ruszyła rekrutacja do 7 edycji Szkoły Pionierów PFR!

Być kobietą w świecie innowacji... - rozmowa z Mirellą Kłosińską (cykl artykułów)