Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

MON i PFR zainaugurowały akcelerator DIANA NATO w Polsce

Polskie start-upy i firmy technologiczne mogą od 19 czerwca zgłaszać się do akceleratora DIANA NATO. Ministerstwo Obrony Narodowej i Polski Fundusz Rozwoju podpisali dziś porozumienie na rzecz rozwoju innowacji obronnych w ramach programu „Technologie dla obronności w Polsce”. Pierwszym elementem współpracy będzie wspólne promowanie i informowanie o akceleratorze DIANA („Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic”).

Udział w programie DIANA pozwoli start-upom i firmom technologicznym na doskonalenie swoich rozwiązań w jednym z 11 europejskich centrów akceleracji i testy technologii w 71 centrów testowych – w tym 7 zlokalizowanych w Polsce. Akcelerowane spółki otrzymają także granty wysokości do 100 tys. Euro na pokrycie kosztów uczestnictwa w Programie.

DIANA NATO – start od 19 czerwca

W akceleratorze DIANA mogą wziąć udział innowatorzy rozwijający technologie podwójnego zastosowania posiadający zarejestrowaną działalność (siedzibę główną) na terenie państwa NATO. Jest przeznaczony dla już działających firm z sektora nowoczesnych technologii, ale też start-upów na wczesnym poziomie rozwoju (MVP). W pierwszym, pilotażowym etapie programu poszukiwane są przede wszystkim rozwiązania z takich obszarów jak odporność systemu energetycznego, bezpieczeństwo informacji i detekcja, monitoring i sensoryka.

- Polska wraz z innymi sojusznikami NATO dąży do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim. Nadrzędnym elementem tego zadania jest utrzymanie i doskonalenie przewagi technologicznej sojuszu. Akcelerator DIANA stworzy odpowiednie warunki w NATO do rozwoju przełomowych technologii i ich adaptacji dla wyzwań w zakresie obronności i bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności zajmiemy się likwidacją rozdźwięku między cywilnym ekosystemem innowacji a potrzebami w zakresie obronności i bezpieczeństwa, utrudniającego rozwój identyfikacji i/lub przyjmowanie przełomowych rozwiązań - mówił Sekretarz Stanu w MON p. Marcin Ociepa.

Moritz Zimmermann, Deputy Chief of Staff, DIANA NATO. (fot. PFR)

- Za dwa tygodnie rozpoczynamy pierwsze działania akceleratora, więc cieszę się, że możemy rozpocząć je też w Polsce - mówi Moritz Zimmerman z DIANA NATO. Jak stwierdził, istnieje luka w technologiach obronnych i technologiach na rynek cywilny. Według założeń NATO, technologiczne firmy nie mają dostępu do systemu obronności i nie znają stojących przed nimi wyzwań. Z drugiej strony, system zamówień wojskowych to bardzo długie ścieżki akceptacji, które nie pozwalają start-upom i innowatorom na skalowanie i uzyskiwanie przychodów. Akcelerator DIANA stawia sobie przede wszystkim na celu rozwiązanie tych problemów. NATO planuje, że program będzie trwał 15 najbliższych lat, i zainwestuje ponad miliard dolarów w start-upy w ramach NATO Innovation Fund - funduszu powiązanego z DIANA. Podczas samej akceleracji start-upy otrzymają granty, które nie będą w założeniu wymagać przekazywania udziałów w spółce.

Wojsko i technologie – czy mogą współpracować?

- Świat obronności jest ze swojej natury dość nieufny, jednak możemy sobie poradzić zarówno z realizowaniem zadań sojuszniczych, jak i współpracą z technologiami. Obronność potrzebuje innowacji, a nie będzie jej, jeśli będziemy zamykać się w murach koszar czy uczelni. Bezprecedensowa zmiana polskich sił zbrojnych wymaga współpracy. Otwieramy się i chcemy współpracować z sektorem cywilnym i światem nauki – bo wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, przetwarzaniem big data, biotechnologią czy bezpieczeństwem danych są też niesamowicie istotne dla obronności – mówił Ociepa.

- Polska jako kraj członkowski NATO jest już częścią akceleratora DIANA - mówiła Iza Albrycht z AGH, które ubiega się wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym o stworzenie polskiego akceleratora w ramach międzynarodowej sieci. Jak stwierdzała, obecnie sektor cywilny jest kołem napędowym innowacji, a niezbędne dla bezpieczeństwa i obronności nowe technologie wymagają współpracy państwa z systemowym, strategicznym podejściem, ale także zaangażowania uczelni, centrów badawczych i firm technologicznych w otwartym modelu innowacji.

- Mamy nadzieję na efekt rozlewania się informacji odnośnie technologii dual-use i coraz większe zainteresowanie innowatorów tym, żeby ich rozwiązania dostosowywać do potrzeb przemysłu obronnego - dodawał Bartosz Józefowski z KPT.

Jak w czasie panelu "Wspólpraca wojska z innowatorami" mówiła Magdalena Bohusz-Boguszewska z Sieci Badawczej Łukasiewicz, aż 14 z 22 ośrodków badawczych sieci Łukasiewicz współpracuje blisko z Wojskiem Polskim. Mateusz Roszkiewicz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej stwierdził, że wśród przemysłowych podmiotów z branży zbrojeniowej jest chęć i możliwości współpracy ze start-upami w ramach partnerstwa biznesowego. - Wojsko, czy jego system pozyskiwania sprzętu, to też badania i rozwój wszelakich systemów. Armia poszukuje sprzętu i rozwiązań, które spełniają jego potrzeby. Projekty badawcze, które realizujemy w ramach choćby programu SZAFIR są liczone w setkach. To największy "worek" w którym wojsko współpracuje obecnie z innowatorami, ale to niejedyny projekt, w którym można się z nami połączyć - mówił plk Krzysztof Malinowski z Agencji Uzbrojenia. - Projekty badawcze i scouting rynku to pierwszy etap, teraz wchodzimy, mam nadzieję, że rozpocznie się drugi - akceleracja i inkubacja rozwiązań - mówił Piotr Kubiński ze Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. 

O swoim rozwoju - i tworzonych przez scale-upową spółkę systemach dual-use, mówił Remigiusz Wilk z WB Electronics, firmy, która tworzy zarówno rozwiązania cywilne, ale też możliwe do wykorzystania przez wojsko i z armią współpracującą.

Dowiedz się więcej o DIANA

W celu przedstawienia potencjału polskiego ekosystemu innowacji w zakresie tworzenia i rozwoju technologii podwójnego zastosowania, PFR wraz z MON przygotowali raport pt. „Technologie dla obronności”. Raport jest dostępny do ściągnięcia na naszej stronie. Zawiera on m.in. zarys działania akceleratora DIANA NATO, obraz rynku double-use i deep tech, oraz informacje dotyczące systemu zamówień wojskowych. 21 czerwca zapraszamy też na pierwszy webinar informacyjny o programie DIANA - zapisz się na niego już dziś!

Inne aktualności

AI & MEDTECH CEE 2024: Innowacyjne Forum dla Liderów Medycyny i Technologii

Międzynarodowe targi BEYOND w Grecji – Zgłoś swój startup!