Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

śląsk

Najważniejsze adresy dla start-upera - Katowice

Nasza biznesowa podróż po Polsce trwa, a tym razem przystanek robimy w aglomeracji katowickiej, w której parki technologiczne przeżywają prawdziwy rozkwit. Sprawdźcie do jakich instytucji w regionie możecie zwrócić się po wsparcie, rozpoczynając działalność biznesową!

Euro – Centrum Park Naukowo – Technologiczny  

Katowicki Park Naukowo – Technologiczny Euro – Centrum skupia działania wokół poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł. Zapewnia jednak również wsparcie dla biznesu i rozwoju technologii. W ofercie Parku znajdują się nowoczesne powierzchnie laboratoryjno-biurowe, możliwość prowadzenia badań, doradztwo oraz szkolenia i edukacja. Jego celem jest łączenie innowacyjnych przedsiębiorców z naukowcami i inwestorami. Dzięki unijnym środkom finansowym Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum wspiera nowatorskie inicjatywy nie tylko własnym zapleczem doradczym, ale również wsparciem kapitałowym. 

fot. Euro - Centrum Park Naukowo - Technologiczny

Park Naukowo – Technologiczny TECHNOPARK Gliwice 

W kolejnym Parku Naukowo – Technologicznym, tym razem ulokowanym w Gliwicach, na przedsiębiorców czeka infrastruktura biurowo - techniczna, usługi doradczo - szkoleniowe oraz wsparcie w ramach programów o zasięgu międzynarodowym, centralnym i regionalnym. Szczególnie istotne znaczenie dla zarządzających Parkiem ma biznes akademicki oraz współpraca osób ze świata biznesu z naukowcami, dlatego w Technopark Gliwice możecie skorzystać z dużego zaplecza technologiczno – eksperckiego.  

Instytucja tworzy także instrumenty wsparcia w zakresie tworzenia modeli biznesowych, szkoleń z zakresu ogólnorozumianej przedsiębiorczości oraz doradztwa i coachingu. Organizowane są także specjalistyczne szkolenia technologiczne przy wykorzystaniu parku maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego.  

fot. materiały TECHNOPARK Gliwice
fot. materiały TECHNOPARK Gliwice

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  

GAPR w założeniu ma stanowić platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. Wsparcie znajdą tu jednak także innowacyjne projekty, także te powiązane ze światem nauki. GAPR jest m.in. koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, w którym zrzeszonych jest około 100 firm prowadzących działalność lub oferujących usługi w sektorze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych. 

W Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju możecie liczyć na usługi z zakresu: 

  • Szkoleń; 

  • doradztwa biznesowego (w tym audytu marketingowego młodej firmy, audytu strategicznego przedsiębiorstwa, audytu innowacyjności); 

  • kompleksowej obsługi inwestorskiej w tym Nadzoru Inwestorskiego; 

  • kompleksowych usług wsparcia merytorycznego w zakresie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków krajowych oraz Horyzont 2020; 

  • wsparcia finansowego poprzez Fundusz Pożyczkowy; 

  • pomocy w znalezieniu zagranicznych partnerów biznesowych i naukowych; 

  • organizacji konferencji, wizyt studyjnych, wyjazdów promocyjnych, misji handlowych i innych spotkań. 

Akcelerator Technologiczny Gliwice 

Akcelerator Technologiczny z siedzibą w Gliwicach jest funduszem zalążkowym prowadzącym działalność w zakresie współfinansowania projektów z zakresu B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Jeśli Wasz start-up znajduje się w fazie seed, w której ryzyko niepowodzenia jest największe, fundusz pomoże Wam je zniwelować. Do akceleratora zgłaszać swoje przedsięwzięcia mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, instytuty badawcze, ale też indywidualni innowatorzy.  

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji 

W Bielskim Parku Technologicznym możecie otrzymać wsparcie finansowe dla pomysłów opierających się na innowacyjnej myśli technicznej lub naukowej. Park służy także doradztwem finansowym i ekonomicznym dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. W Parku możecie też wynająć powierzchnię pod działalność związaną z: badaniami i rozwojem technologicznym, innowacją i przedsiębiorczością, designem, produkcją, handlem i różnorodnymi usługami. 

Inkubatory: 

  • Miejski Inkubator Przedsiębiorczości rawa.ink – przestrzeń coworkingowa z lokalizacją w Katowicach. Możecie wynająć tu osobne biuro lub pojedyncze biurko, a także skorzystać ze strefy fab-lab, która składa się z pracowni: projektowej, design oraz krawieckiej. A o tym, czym jest strefa fab lab i do czego służą makerspace'y, pisaliśmy tutaj

  • Śląski Inkubator Przedsiębiorczości – usytuowany jest w Rudzie Śląskiej i skupia się na tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza o innowacyjnym charakterze działalności, oferując usługi informacyjne, coworking, networking, biura, fundusze na rozwój, szkolenia i eventy.   

Inne aktualności

IDA - co przyniósł program i jak start-up może współpracować z siłami zbrojnymi? [WYWIAD]

Co robi Revobeam i jak wyglądał udział w akceleratorze NATO? Rozmawiamy z uczestnikami akceleratora DIANA