Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

MedMeetsTech – konferencja nie tylko dla medtechu

12 maja odbyła się już trzynasta odsłona konferencji MEDMeetsTech. Tematem przewodnim medtechowej konferencji było AI w medycynie, ale pojawiły się też inne kwestie – takie jak wykorzystanie VR i AR czy ogólnie cyfryzacja w ochronie zdrowia, także tej publicznej. Na scenie konferencji zaprezentowały się także młode start-upy. Zobacz naszą relację z konferencji. 

W czasie, kiedy duża część technologicznego światka zebrała się w Poznaniu na Impact CEE, w Warszawie odbyła się mniejsza, ale ważna dla sektora technologii medycznych, łącząca świat medycyny, start-upów i biznesu, konferencja MEDMeetsTech. 

Różnorodne przykłady zastosowań AI i VR w medycynie 

fot, MedMeetsTech

13. edycję konferencji rozpoczęła prelekcja Ligii Kornowskiej z Polskiej Federacji Szpitali i koalicji AI w Zdrowiu, która przedstawiła stan sztucznej inteligencji w medycynie, a także dwa projekty o AI w Zdrowiu – e-book „AI to nie sci-fi” prezentujący polskie projekty z tej dziedziny i „Białą Księgę AI”, która ma zebrać wytyczne do wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji przez lekarzy, koncentrując się choćby na takich aspektach jak odpowiedzialność lekarza w wypadku błędu technologii, raportowanie i wpisywanie badań z wykorzystaniem AI do dokumentacji medycznej czy komunikacja z pacjentem. Od 17 maja mają rozpocząć się konsultacje społeczne dokumentu. 

W czasie kolejnych paneli obecny stan technologii medycznych przedstawili prof dr. hab Marcin Grabowski i dr Piotr Przygodzki mówiący m.in. o zastosowaniach VR w kardiologii – choćby tworzonych przez prezentowane przez dr. Przychodnia Abbott Technologies, które tworzy symulatory operacji kardiologicznych z użyciem VR, a z drugiej strony o używających AI rozwiązań dla pacjenta. Do przykładów należą smartfonowe aplikacje medyczne łączące się ze smartwatchami czy opaskami sportowymi, które potrafią wykrywać np. upadki (tak jak SidLy) czy także tworzone przez Abbott Technologies aplikacje na smartfona mogące wykryć niepokojące objawy pochodzące ze wszepialnych monitorów serca.  

Z kolei Bartłomiej Lubiatowski z RSQ Technologies i Mateusz Kierepka przedstawili przyszłość medtechu – od AR, VR i metaverse zarówno u pacjenta, jak i na sali operacyjnej czy w rehabilitacji, przez przekazywanie na żywo danych pacjenta do centralnego zbioru danych medycznych, mobilne stacje diagnostyczne, aż po bioinżynierię i urządzenia łączące mózg z komputerem czy pozwalające sterować urządzeniami za pomocą fal mózgowych. 

Jak wyglądać będzie przyszłość polskiej służby zdrowia? 

Ważnym fragmentem konferencji była także debata na temat zmian w polskim systemie ochrony zdrowia prowokowanych przez technologie i wdrażanie ich w publicznej służbie zdrowia. Jak przekonywał Marcin Węgrzyniak z Ministerstwa Zdrowia takie zmiany już się toczą – od platformy pacjent.gov, Internetowego Konta Pacjenta, przez mObywatel, e-recepty, przez na przykład platformę Domowa Ochrona Zdrowia, z której w czasie pandemii COVID-19 skorzystało ponad 35 tys. pacjentów, a sama platforma zebrała ponad milion pomiarów. Platforma używana jest także do pilotażu nowych cyfrowych rozwiązań. 

Dr. Hab. Dorota Makarewicz z Agencji Badań Medycznych stwierdziła, że technologie wymogą zmiany w systemie ochrony zdrowia i skierują dużo większy nacisk na profilaktykę – choćby dzięki ze względu na rozwiązania AI, urządzenia przenośne i liczbę zbieranych danych. - Ważne jest, żeby docierać do jak najszerszych grup pacjentów i kwalifikować ich do programów profilaktyki lub zdrowotnych. To przyszłość systemu - mówiła. Jak dodała, nacisk na wykorzystanie rozwiązań AI w medycynie jest wpisany do Krajowego Planu Odbudowy, i do roku 2026 ma powstać spójny krajowy system, który skupiać będzie dane zarówno z publicznej ochrony zdrowia, jak i od podmiotów prywatnych.  

Paneliści skupili się także nad wyzwaniami stojącymi przed chcącymi cyfryzować ochronę zdrowia, od tego, że wśród firm technologicznych tworzących rozwiązania technologiczne dla medycyny tylko 40% zatrudnia na jakimkolwiek etapie medyków, przez problemy z adopcją rozwiązań wynikające z komunikacji ich lekarzom (np. dzięki narracjom medialnym, które mówią o AI jako o „lepszych od lekarza” lub odbierających im pracę), a także potrzebę uporządkowania otoczenia prawnego i procesów wdrożeniowych. - Pójście na żywioł w medycynie kończy się negacją i konfliktem - stwierdzał Węgrzyniak, podając za przykład wdrożenie e-zwolnień. 

Rozwiązania od polskich medtechów 

Na koniec konferencji na jej scenie zaprezentowały się medtechowe start-upy. Były to: 

DC Software eOS: rozwiązanie do zarządzania badaniami klinicznymi, które pozwala ułożyć całą strukturę badania i pozostaje z zespołem badawczym aż do wypuszczenia leku na rynek, ułatwiając komunikację i obieg danych, a także, dzięki AI wspomagając ich analizę, przy okazji będąc elastycznym systemem low-code, który nie wymaga angażowania zespołów IT.  

Embryoaid: projekt firmy MIM Solutions wspomagający zapłodnienie in-vitro. Najcięższym elementem procesu in-vitro jest wybór odpowiedniego zarodka. Embriolog dokonuje takiego wyboru z sukcesem w 40-50% procentach przypadków. Rozwiązanie start-upu automatyzuje wybór, wspomagając lekarza przez pokazanie mu filmów i zdjęć z rozwoju zarodka, a także parametry jego rozwoju, czas podziałów komórkowych i inne dane. Start-up aktualnie jest na etapie testów rozwiązania – na grupie 150 zarodków uzyskując za każdym razem wyniki lepsze niż niewspomagany wybór. 

Neviscope: tworzy nakładkę na telefon oraz aplikacja pozwalająca na identyfikację czerniaka czy raka skóry dzięki zdjęciom konkretnych zmian i wsparciu AI. Aplikacja wysyła zdjęcia do dermatologa, pozwalając na szybką analizę zmian. Start-up obecnie jest na etapie rozpoczęcia programu pilotażowego, a także wprowadza do rozwiązania rekonstrukcję obrazu w 3D, żeby przedstawić lekarzom geometryczną strukturę danych. W tej chwili w bazie danych aplikacji znajduje się 20 tys. danych w postaci obrazów.  
 
Vivelio: to system mający wspomagać diagnozę psychiatryczną dzieci i młodzieży, zapobiegając ich próbom samobójczym. Ma wspomagać diagnozę psychiatryczną przez wychwytywanie subtelnych reakcji behawioralnych (czas odpowiedzi na pytania, mimika, ścieżka dojścia do odpowiedzi) oraz wspomóc psychiatrę za pomocą modelowania AI na podstawie niekompletnych danych. W skład zespołu rozwijającego start-up wchodzi m.in. dr. hab. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ. 

Oniry: stworzone przez firmę Oasis Diagnostics rozwiązanie mające szybko przeanalizować, czy po naturalnym porodzie doszło do uszkodzeń dna miednicy lub odbytu. Według danych przedstawionych przez firmę do takich uszkodzeń dochodzi nawet w 25% porodów, a ponad 80% jest niewykrywane. System Oniry pozwala zastąpić badanie fizykalne krótkim, mało inwazyjnym badaniem, które ma zwiększyć wykrywalność tego typu uszkodzeń. Obecnie trwa ostatnia runda badań klinicznych przed wprowadzeniem na rynek produktu planowanym na początek przyszłego roku. 

Phage AI to rozwiązanie mające pomóc w fagoterapii – terapii polegającej na zastosowaniu niszczących bakterie wirusów. Coraz większym problemem jest antybiotykoodporność bakterii, która sprawia, że zarażenia bakteryjne są coraz bardziej niebezpieczne. Szacuje się, że do 2033 roku, 10 mln osób rocznie może umierać pod wpływem bakterii odpornych na antybiotyki. Bakterie jednak nie są odporne na wirusy – na każdą bakterię przypada przynajmniej jeden bakteriofag – jednak terapię nimi cechuje bardzo wysoka selektywność – i potrzeba doboru wirusa pod konkretną bakterię.  
Phage tworzy modele AI pozwalające identyfikować bakteriofagi które mogą być badane i wybrane do terapii. Proces kończy się walidacją biologa będącego częścią zespołu. Phage AI zdobyło grant od NCBR i posiada obecnie partnera technologicznego – bierze też udział w akceleratorze IBM. 

CannaBe: to aplikacja mająca rozwiązywać problem uzależnienia od marihuany – poprzez monitorowanie jej użycia, redukcję skali i usuwanie konkretnych zagrożeń. Pozwala na predykcję zachowań nałogowych dzięki stworzeniu profilu użytkownika i programu interwencji medycznej. Aplikacja ma już działające MVP, które pobrało do tej pory 24 tysiące użytkowników i finansowanie od NCBR, poszukuje obecnie inwestora w rundzie seed. 
 
Upmedic: to start-up, który może być dobrze znany czytelnikom naszego portalu, jako że tworzony jest przez Pawła Paczuskiego, uczestnika 3 edycji Szkoły Pionierów PFR, poza tym znalazł się na naszej zeszłorocznej liście start-upów, które obserwowaliśmy. Upmedic to system strukturyzowanych opisów diagnostycznych – przeznaczony przede wszystkim dla radiologów. Start-up stworzył też system wspierający diagnostykę telemedyczną i ułatwiający przepływ dokumentów medycznych. Dzięki możliwości szybkiego wyboru spośród dostępnych opcji, a także rozpoznawaniu głosu, Upmedic znacząco przyspiesza tworzenie opisu diagnostycznego czy innych dokumentów. Spółka ma za sobą pierwszą rundę finansowania i zdobyła już klientów i partnerów. Obecnie zespół pracuje nad rozszerzeniem rozwiązania na kolejne specjalizacje medyczne i rozpoczyna kolejną rundę.  

MEDMeetsTECH to na pewno jedna z najważniejszych branżowych konferencji, a na pewno jest wydarzeniem, które powinno zainteresować także podmioty spoza branży. Startup.pfr.pl jest jednym z partnerów wydarzenia.  

Inne aktualności

CEE VC Summit: Wnioski dla start-upów? O pieniądze może być trudniej

Zaprezentuj swój start-up – zgłoś się na scenę Infoshare, do Oslo lub do… Instytutu Matki i Dziecka