Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Znamy 4 wyzwania, z którymi zmierzą się programiści podczas Klimatonu dla miast!

Wyłonieniem 4 najciekawszych wyzwań zgłoszonych przez miasta zakończył się kolejny etap przygotowań do Klimatonu dla miast. Podczas grudniowego wydarzenia, zespoły programistów pracować będą nad rozwiązaniami odpowiadającymi na problemy wskazane przez Gniezno, Rzeszów, Rybnik i Wrocław. Na jakie innowacje czekają miasta? I kto może wziąć udział w imprezie?

Jeszcze do 24 listopada do udziału w Klimatonie dla miast mogą zgłaszać się 3-5 osobowe zespoły, składające się z programistów, specjalistów od UX-owych rozwiązań i analizy danych, początkujących lub bardziej doświadczonych przedsiębiorców. W dniach 3-5 grudnia tworząc projekty aplikacji, powalczą o cztery nagrody w wysokości 30 000 zł każda. Osoby, którym nie udało się skompletować drużyny mogą zarejestrować się na forum grudniowego hackathonu na platformie Discord, na którym być może uda im się dołączyć do istniejącego już zespołu lub sformułować nową drużynę, z którą przez 48 godzin tworzyć będą rozwiązania dla miast.

15 listopada dowiedzieliśmy się, jakie problemy będą rozwiązywać programiści – spośród niemal 30 zgłoszeń, wybrane zostały 4 najciekawsze wyzwania klimatyczne, zgłoszone przez Gniezno, Rzeszów, Rybnik i Wrocław w obszarach retencji wód opadowych i zeroemisyjnego transportu miejskiego.

Na jakie problemy rozwiązania szukać będą programiści?

Gniezno

Pierwsza stolica Polski zgłosiła wyzwanie związane z monitoringiem wody i odprowadzanych ścieków. 60 tysięczne miasto chce znaleźć rozwiązanie problemu niebilansowania się ilości ścieków oddanych do punktów zlewnych w stosunku do ilości wody pobranej. W praktyce oznacza to ryzyko, że część ścieków przedostaje się do lokalnego ekosystemu i zanieczyszcza wody gruntowe. Zjawisko to wpływa negatywnie nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również zagraża ich zdrowiu. Problem ten dotyczy około 4 tysięcy mieszkańców zamieszkujących nieskanalizowane tereny miasta, a pośrednio wpływa na wszystkich obywateli Gniezna. 

Rozwiązanie problemu władze miasta widzą w monitoringu nielegalnych działań w zakresie odbioru i zagospodarowania ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Jak w tym mogą pomóc programiści? Zaprojektowana przez nich aplikacja powinna, poprzez przeprowadzenie analizy odpowiednich danych, wskazać rozbieżności w zakresie bilansowania się ilości ścieków z nieruchomości posiadających szamba, a także wskazać miejsca i ewentualnie powody braku takiego bilansu. W przypadku wskazania nieprawidłowości przez aplikację, dedykowany pracownik Urzędu Miasta podejmie działania kontrolno-wyjaśniające w imieniu Prezydenta Miasta. Co najistotniejsze - stworzone w ten sposób oprogramowanie, może mieć zastosowane nie tylko w Gnieźnie, ale w większości polskich miast i na obszarach wiejskich. 

Rzeszów

Problem związany z retencją wód opadowych zgłosiła również stolica Podkarpacia. Jak wskazali przedstawiciele miasta, wśród najbardziej dotkliwych dla mieszkańców, a najtrudniejszych w zakresie podejmowania szybkich działań zjawisk, są lokalne podtopienia. Często pojawiają się one bezpośrednio po gwałtownych ulewach, co stanowi ogólnopolski problem związany ze zmianami klimatu. Równie ważnym dla mieszkańców Rzeszowa i dotkliwym zdrowotnie problemem jest smog.     

Dlatego władze miasta chcą opracować mapę zagrożeń związanych z nawalnym deszczem (retencja wody) i zanieczyszczeniem powietrza (smog). Ma ona pozwolić na szybką identyfikację zdarzeń oraz podjęcie działań przez służby miejskie, jak również aktywizować społeczność lokalną, która będzie mogła śledzić zagrożenia i proponować inicjatywy im przeciwdziałające. Rozwiązanie, co do zasady powinno działać automatycznie, a jego praca będzie nadzorowana przez pracowników urzędu miasta. Aplikacja powinna również wykorzystać zainstalowane do tej pory przez miasto 14 czujników zanieczyszczenia powietrza plus 9 czujników odczytu stanu wody na rzekach. 

Rybnik

Położony w województwie śląskim Rybnik, chce z kolei dbać o efektywność energetyczną w transporcie miejskim. Miasto postawiło programistom za wyzwanie stworzenie przyjaznego dla użytkownika i intuicyjnego narzędzia do analizy dostępnych danych dotyczących wykorzystywania autobusów komunikacji miejskiej w Rybniku. Obecnie urzędnicy dysponują dokładnymi danymi, które obrazują korzystanie z autobusów: prawie każdy przejazd jest rejestrowany, także w przypadku pasażerów korzystających z biletów okresowych oraz bezpłatnych. 

Niestety, dostępne obecnie raporty nie odpowiadają wyzwaniom strategicznego zarządzania transportem publicznym. Podstawowym problemem jest trudność w grupowaniu poszczególnych podróży tak, by obserwować wzorce mobilności. Chodzi o takie kwestie, jak np. to, czy osoby, które na co dzień dojeżdżają do pracy czy szkoły autobusami korzystają z nich także w weekendy lub popołudniami. Władze Rybnika chcą określić przemieszczanie się pieszych pomiędzy poszczególnymi przystankami. Chcą także sprawdzić, ile czasu potrzebują autobusy na przejechanie trasy pomiędzy jednym przystankiem a kolejnym. Rozwiązanie, nad którym pracować będą programiści ma skrócić czas poświęcany na analizy strategiczne i jednocześnie sprawić, by rozkłady jazdy bardziej dopasowane do oczekiwań społecznych i możliwości finansowych miasta.

Wrocław

Jedno z największych polskich miast postanowiło podczas Klimatonu dla Miast znaleźć sposób na to, by więcej dzieci docierało do szkół w sposób aktywny: pieszo, rowerem, hulajnogą itp. Aktualnie ok. 40% dzieci ze szkół podstawowych jest przywożonych na lekcje samochodami. To wiąże się z dużym ruchem samochodowym w okolicach szkół i zmniejszonym bezpieczeństwem dzieci. Ponadto, wpływa to również na m.in. kształtowanie się złych nawyków komunikacyjnych u młodszego pokolenia. Niestety, droga do szkoły jest postrzegana jako niebezpieczna, przy obiektywnie niskiej liczbie poważnych zdarzeń drogowych w okolicach szkół (dane z SEWIK) - zmiana tej subiektywnej oceny zachęci do częstszej rezygnacji z auta.

Jak w tym zakresie mogą pomóc programiści? Tworząc rozwiązanie skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. Wśród oczekiwanych funkcji aplikacji jest:

  • zachęcenie do codziennych podróży do szkoły w sposób związany z aktywnością fizyczną i zwiększenie świadomości wpływu podejmowanych decyzji na środowisko;
  • pomoc w wyborze najbezpieczniejszych i pozbawionych takich czynników jak hałas czy zanieczyszczenia tras do i ze szkoły; 
  • przedstawienie korzyści z docierania do szkoły w sposób aktywny, 
  • zbieranie danych statystycznych o aktywności dzieci i młodzieży,
  • mapowanie przez użytkowników zagrożeń/miejsc niebezpiecznych w drodze do szkoły i przekazywanie zgłoszeń do UM. 

Cztery wybrane miasta zostały jednocześnie partnerami Klimatonu, a ich przedstawiciele zaangażują się we współpracę z zespołami programistów zarówno podczas trwania wydarzenia, jak i przy potencjalnych pracach wdrożeniowych zwycięskich rozwiązań. O tym, jak istotne jest dobre współdziałanie miast i programistów pisaliśmy podsumowując efekty pierwszego Hackathonu dla miast.  

Zgłoszenia do udziału w grudniowym Klimatonie możecie zgłaszać poprzez stronę www.klimatondlamiast.pl, z której dowiecie się także szczegółów organizacyjnych wydarzenia.

- Ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem, Klimaton dla Miast przeprowadzony zostanie w formule hybrydowej. W tym celu przygotowaliśmy specjalną platformę, która umożliwi sprawne komunikowanie się z pozostającymi w domach zespołami programistów, a gośćmi specjalnymi, przedstawicielami miast i ekspertami zgromadzonymi w studiu online w Warszawie. Dla uczestników przygotowaliśmy pakiety startowe, które pozwolą na komfortową pracę. – powiedział Paweł Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR.

Klimaton dla Miast organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rolnej i wpisuje się w prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej, a także założenia przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum) współorganizowanego przez MFiPR.

Inne aktualności

190 mln złotych na pudełka. Packhelp z rekordową rundą finansowania

Polskie start-upy podbijają Singapur – szósta edycja konferencji SWITCH 2021