Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Tarcza Finansowa PFR – sprawdź termin uruchomienia procedury odwoławczej

Jeśli planujesz złożenie odwołania od decyzji w ramach Tarczy Finansowej PFR, sprawdź daty i szczegóły. 

Zgodnie z regulaminem programu, data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm została ustalona na dzień po 18 maja 2020 r. Termin ten został uzgodniony w porozumieniu z bankami uczestniczącymi w programie, tak aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. 

Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana i mają podstawy do ubiegania się o przyznanie im kwoty wskazanej we wniosku. Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku. 

Odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy i nie później niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku, w odniesieniu do jednej firmy. 

Więcej informacji na temat procesu odwoławczego zostanie przedstawionych w ciągu kolejnych kilku dni. 

Inne aktualności

Zapoznaj się z warunkami Szybkiej ścieżki NCBR – koronawirusy

Podejmij wyzwanie i weź udział w EIT Challenge