Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

innowacyjność polskich firm

Polskie firmy są coraz bardziej innowacyjne! - dane GUS i PARP

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w 2019 r. w Polsce wzrosły o ponad 18% w porównaniu do roku poprzedniego i przekroczyły rekordowe 30 mld zł.

Od lat głównym sektorem wiodącym prym w innowacyjności są przedsiębiorstwa. W 2019 r. za aż 62,8% nakładów krajowych brutto na działalność badawczo - rozwojową odpowiadały firmy, które na B+R przeznaczyły łącznie ponad 19 mld zł. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły odpowiednio: szkolnictwo wyższe – 35,6%, rządowy – 1,3% oraz prywatne instytucje niekomercyjne – 0,3%.

Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R, która przypada na 1 mieszkańca wyniosła 789 zł. Wzrosła więc w stosunku do roku ubiegłego o 18,2%.

Kwestie innowacyjności w polskim biznesie zbadała również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP w raporcie "Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” wskazała, że podmioty stawiające na rozwój radzą sobie lepiej niż ich mniej innowacyjni konkurenci – aż 43% firm pozyskało nowych klientów i dokonało wzmocnienia marki dzięki postawieniu na innowacje.

W latach 2017-2019, zgodnie z danymi z raportu PARP, 30% przedsiębiorstw wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową w zakresie wyrobów, usług lub procesów biznesowych. Jednocześnie średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI) przedsiębiorstw najnowszej edycji badania wyniosła 19 pkt (do zdobycia jest łącznie 100 punktów). Ważne jest jednak wytłumaczenie, w jaki sposób mierzy się wartość wskaźnika:

- Wartość WDI rośnie wraz z wielkością zatrudnienia. Dla firm mikro wynosi 18 pkt, a dla małych już 25 pkt. Wśród przedsiębiorstw średnich wskaźnik przekracza 30 pkt. Najbardziej zaawansowani innowacyjnie są jednak najwięksi gracze, dla dużych firm WDI wyniósł prawie 40 pkt. Związane jest to z większymi budżetami przeznaczanymi na rozwój, ale również z posiadanym kapitałem ludzkim. Takim firmom łatwiej jest stawić czoła spowolnieniu gospodarczemu – wyjaśnia Anna Tarnawa z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Oprócz pozytywnych danych opublikowanych zarówno przez GUS, jak i przez PARP, są i nieco mniej pochlebne dla naszej gospodarki. Według GUS 2019 r. nakłady na B+R w Polsce wyniosły 1,32 proc. PKB , znacznie poniżej średniej unijnej na poziomie 2,11 proc. Dążenie do osiągnięcia średniej unijnej jest dodatkowo utrudnione przez tegoroczne spowolnienie gospodarcze. Jak może ono wpłynąć na poziom innowacyjności polskich firm?

- Już teraz wiemy, że pandemia COVID-19 uruchomiła w firmach innowacje procesowe i organizacyjne, których celem było zaadaptowanie się do nowej sytuacji. Projekty odkładane w przeszłości, w szczególności informatyczne, stają się w tej chwili priorytetowe. Potrzeba innowacji wcale się nie zmniejszyła w wyniku kryzysu, za to wiadomo w jakich konkretnie segmentach innowacyjność jest bardzo potrzebna. Dlatego odsetek innowacyjnych firm może się utrzymać lub nawet podnieść w latach 2020-2022 – powiedziała Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Więcej informacji o raporcie GUS przeczytacie na stronie, a by zapoznać się z danymi PARP zajrzyjcie na stronę.

Inne aktualności

rynek pracy 2020

Rynek pracy w 2020r. - boimy się o przyszłość, ale doceniamy pracę zdalną

klub pionierów

Jesień w Klubie Pionierów PFR - inspirujące rozmowy i wyjątkowi goście