Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Najważniejsze adresy dla start-upera - Wrocław

To już trzeci przystanek naszej biznesowej podróży po Polsce! Do tej pory odwiedziliśmy już Kraków oraz Trójmiasto, a tym razem chcemy pokazać Wam, na jakie wsparcie możecie liczyć rozwijając firmę w stolicy Dolnego Śląska - we Wrocławiu.

Wrocławski Park Technologiczny

Muchoborska 18, Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny to największy pod kątem liczby skupianych firm (przeszło 220) tego typu obiekt w Polsce. W Parku działają innowacyjne firmy oraz naukowcy z sektora badawczo – rozwojowego. Jego oferta skierowana jest do start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do dużych, międzynarodowych firm.

Park dostarcza biznesowego know-how m.in. poprzez prowadzenie dwóch inkubatorów przedsiębiorczości. Są to DAIP – Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz IPIT – Inkubator przedsiębiorczości i Technologii WPT. Pomogły już rozwojowi ponad 200 firm!

We Wrocławskim Parku Technologicznym działa program rozwoju biznesu Stellar Hub. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dostęp do infrastruktury biurowej i laboratoryjnej oraz do hali przemysłowej z kompleksowym zapleczem produkcyjno -magazynowym. Jeśli w biznesie wykorzystujecie badania naukowe – w WPT działa 12 nowocześnie wyposażonych laboratoriów i prototypowni, zakład doświadczalny oraz Big Science Hub - instytucja, która pośredniczy we współpracy polskiego biznesu z ośrodkami Big Science.

Ponadto współpracując z WPT możecie liczyć na doradztwo, uczestnictwo w szkoleniach oraz networking.

fot. Wrocławski Park Technologiczny

Obecnie rusza cykl bezpłatnych webinarów „Biznes bez barier”, którego organizatorem jest właśnie Wrocławski Park Technologiczny. Pierwsze spotkanie już 5 lutego! W każdy piątek o 13:00, eksperci z różnych instytucji związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, będą przybliżać tematy związane z zakładaniem firmy, podejmowaniem pracy czy też zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

Hala Przemysłowa, fot. Wrocławski Park Technologiczny

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, Wrocław

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki to miejsce rozwoju nowatorskiego biznesu oraz komercjalizacji wyników innowacyjnych badań naukowych. Jednym z głównych celów Parku jest zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami a uczelniami Dolnego Śląska oraz wspólnego poszukiwania efektywnych biznesowo i naukowo rozwiązań. W praktyce możecie skorzystać w nim z najmu powierzchni biurowych, pożyczek dla przedsiębiorców, dotacji na szkolenia dla mikro, małych i średnich firm i wsparcia dla bezrobotnych.

Ponadto w Parku funkcjonują Inkubator Druku 3D oraz Inkubator ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Józefa Piłsudskiego 95, Wrocław

Celem stowarzyszenia jest rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu wrocławskiego, poprzez wsparcie w szczególności mikro i małych firm. CWP chce także pomagać w aktywizacji zawodowej osobom wykluczonym społecznie.

Stowarzyszenie prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości, w ramach którego przedsiębiorcy mogą korzystać z przestrzeni biurowej, narzędzi IT oraz z obsługi sekretariatu. Istnieje również możliwość zarejestrowania siedziby działalności pod adresem Inkubatora, co stwarza przedsiębiorcom rejestracje firmy bez posiadania tytułu prawnego do władania lokalem.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław

Jest to samofinansująca się jednostka Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1995 r. jako pierwsze tego typu miejsce w Polsce. Do głównych zadań Centrum należą:

 • komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Wrocławskiej;
 • animowanie współpracy badawczej i technologicznej;
 • wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

WCTT jest częścią powołanej przez Komisję Europejską największej na świecie sieci wspierania biznesu - Enterprise Europe Network (EEN), której celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w ekspansji na rynkach międzynarodowych. Centrum, które jest koordynatorem EEN w zachodniej Polsce, oferuje bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe w zakresie transferu technologii i wsparcia działalności na rynku międzynarodowym.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

al. Kasztanowa 3a-5, Wrocław

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Warszawie. DAWG odpowiada za wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu Dolnego Śląska, jak również za poprawę konkurencyjności firm sektora MSP i wspieranie ich rozwoju.

Na jaką pomoc ze strony DAWG mogą liczyć przedsiębiorcy?

 • wsparcie początkujących start-upów i ich innowacyjnych przedsięwzięć;
 • pomoc w rozpoczynaniu działalności i prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja);
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP;
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP;
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia, konferencje, eventy;
 • pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich;
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców;
 • organizacja misji gospodarczych;
 • doradztwo specjalistyczne dla firm (inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznesplany, wnioski o dofinansowanie);
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej.

Data Techno Park

ul. Borowska 283b, Wrocław

Data Techno Park jest to instytucja otoczenia biznesu, która wspiera projekty biznesowo – technologiczne, głównie z szeroko definiowanej branży medycznej. Misją Parku jest tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia innowacyjnej działalności; wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz aktywizowanie społeczności akademickiej i przedsiębiorców. Data Techno Park inspiruje i koordynuje również inicjatywy klastrowe w ochronie zdrowia oraz informatyce.

Do głównych obszarów działalności Data Techno Park skierowanych do przedsiębiorców należą:

 • konsulting medyczny – od definiowania strategii firmy, poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań medycznych;
 • transfer technologii, czyli przystosowywanie wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania;
 • inwestycje kapitałowe w spółki typu spin-off, dzięki którym w efektywny sposób dokonuje się transfer wiedzy na linii naukowiec – organizacja badawcza – sektor prywatny;
 • marketing ochrony zdrowia, gdzie znaczące zastosowanie mają elementy pozycjonowania produktów i usług świadczonych w ramach opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

pl. Solny 14, Wrocław

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej prowadzi Centrum Wspierania Biznesu. Jest ono odpowiedzialne m.in. za promocję gospodarczą oraz aktywne pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych, rozwijanie środowiska biznesowego i start-upowego. ARAW pomaga przedsiębiorcom nie tylko w trakcie procesu inwestycyjnego, ale także długo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W ramach ARAW prowadzone są takie inicjatywy jak Invest in Wrocław, którego zespół wspiera inwestorów, dzieląc się wiedzą na temat rynku, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału ekonomicznego miasta. Udziela także porad w zakresie prawnym i podatkowym.

Inną inicjatywą ARAW jest Startup Wrocław, czyli wrocławski ekosystem start-upowy w pigułce. Jest to platforma internetowa, na której znajdziecie m.in. bazę wrocławskich start-upów, spis inkubatorów i przestrzeni coworkingowych oraz informacje o ciekawych wydarzeniach w mieście.

Level 4.0 Digital Innovation Hub Wrocław

ul. Łukasiewicza 5/7, Wrocław

Level 4.0 stworzony został we współpracy Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocławskiego Parku Technologicznego, Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A., przy dotacji Ministerstwa Rozwoju.

fot. materiały Level 4.0

Priorytetowym zadaniem instytucji jest wsparcie firm (działających we wszystkich branżach) w podniesieniu konkurencyjności rynkowej, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii Przemysłu 4.0. Zespół Level 4.0 bezpłatnie przekazuje ekspercki know-how przedsiębiorcom, niezależnie od ich aktualnego poziomu zaawansowania w stosowaniu technologii.

Współpracując z Level 4.0 możesz liczyć na pomoc doradczą i edukacyjno-szkoleniową w zakresie m.in. druku 3D, uczenia maszynowego, chmury obliczeniowej czy nowoczesnych rozwiązań z dziedziny automatyki i robotyki oraz cyberbezpieczeństwa.

Inne aktualności

IDA - co przyniósł program i jak start-up może współpracować z siłami zbrojnymi? [WYWIAD]

Co robi Revobeam i jak wyglądał udział w akceleratorze NATO? Rozmawiamy z uczestnikami akceleratora DIANA