Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Najważniejsze adresy dla start-upera – Polska Północno – Wschodnia

Nasza podróż po Polsce w poszukiwaniu ciekawych instytucji i inicjatyw wsparcia dla przedsiębiorców powoli zmierza ku stacji końcowej. Przedostatnim przystankiem jest Polska północno – wschodnia. Jeśli kojarzy Wam się głównie z pięknem przyrody – teraz powinniście wzbogacić to skojarzenie o wiele instrumentów wsparcia, dostępnych w województwie Warmińsko – Mazurskim i Podlaskim!

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny służy swoją przestrzenią przedsiębiorcom, naukowcom i pasjonatom nowych technologii. Ponadto, jest także otwarty dla mieszkańców regionu białostockiego - w każdym wieku. Jak wskazują twórcy miejsca – jest to największa w regionie społeczność start-upowa i pierwszy na terenie Polski Wschodniej certyfikowany technopark.

fot. materiały Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego

Celem funkcjonowania Parku jest tworzenie infrastruktury sprzyjającej powstawaniu inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach, także poprzez inkubowanie dopiero startujących start-upów. Ponadto, Białostocki Park Naukowo – Technologiczny ma również przyczynić się do zatrzymania odpływu wykształconej kadry, tworzenia ram organizacyjnych dla współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi i środowiskiem akademickim w regionie czy inicjowania i usprawniania transferu technologii.

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny kieruje swoją ofertę do przedsiębiorstw i instytucji naukowych, którym pomaga w sprawnym przepływie wiedzy i technologii. Z myślą o rozpoczynających działalność start-upach, jak również osobach, które dopiero planują założenie własnej firmy, w Parku działa inkubator przedsiębiorczości, który oferuje szerokie usługi wsparcia w rozwoju biznesu technologicznego. Ponadto, Park prowadzi także Centrum innowacji – obiekt przeznaczony dla firm, które korzystając z infrastruktury oraz wsparcia merytorycznego chcą rozwijać swoją działalność we współpracy ze środowiskiem naukowym i myślących o ekspansji zagranicznej.

fot. materiały Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego

W Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym funkcjonują też obiekty dedykowane działaniom badawczo – rozwojowym, takie jak Centrum Transferu Technologii, Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze oraz Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Kolejny Park w naszym zestawieniu swoją ofertę kieruje bardziej w stronę przedsiębiorców. Jak wskazują twórcy tej instytucji, jest to idealne miejsce na rozpoczęcie i rozwinięcie swojej przygody z biznesem i osiągnięcie dojrzałości biznesowej. Posiada ofertę inkubacji dla młodych firm i start-upów oraz dostosowane do ich potrzeb biura i hale produkcyjne; zaplecze konferencyjne i szkoleniowe. Ponadto, firmy, które prowadzą działalność badawczą znajdą oparcie w Mikrobiologicznym Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego, a także w laboratoriach chemicznym i koloru.

Elbląski Park Technologiczny

W Elblągu z kolei funkcjonuje Park Technologiczny, który wspiera przedsiębiorczość na każdym etapie jej rozwoju – od startupu, poprzez rozwój technologii, inicjowanie i/lub uczestnictwo w prowadzeniu prac z obszaru B+R, aż po tworzenie nowych miejsc pracy na terenach inwestycyjnych.

Park w sposób szczególny chce wspierać inwestycje z dziedziny:

• Efektywności energetycznej i ochrony środowiska;

• Związane z obszarem Zalewu Wiślanego;

• Produkcji żywności wysokiej jakości.

fot. materiały Elbląskiego Parku Technologicznego

Kompleks ETP zapewnia przedsiębiorcom możliwość wynajmu powierzchni biurowych, a także korzystania z oferty Centrum Badawczego czy usług doradczych i transferu technologii. W EPT organizowane są także specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców oraz spotkania networkingowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne:

Region Polski północno – wschodniej to także dwie prężnie działające specjalne strefy ekonomiczne. Działają one w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, czyli rządowego programu udzielania wsparcia dla nowych projektów inwestycyjnych. W ramach PSI każda nowa inwestycja spełniająca określone prawem kryteria może zostać objęta wsparciem, niezależnie od tego kto i gdzie ją przeprowadza.

Na terenie Podlasia oraz Warmii i Mazur funkcjonują:

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, obejmująca swoim wsparciem miasta Podlasia, wschodniej części województwa Warmińsko – Mazurskiego i Mazowieckiego.

Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która wspiera rozwój gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Fundacja oferuje przedsiębiorcom cały wachlarz instrumentów wsparcia. Wśród nich znajdują się:

  • Preferencyjne pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców;
  • Inwestycje kapitałowe;
  • Granty na badania i rozwój;
  • Wsparcie przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera firmy także w pozyskiwaniu kontrahentów, opracowywaniu strategii ekspansji zagranicznej czy przygotowaniu do udziału w targach. Ponadto przeprowadza analizy wszelkich wymogów formalnych i prawnych, a także potencjału rynku docelowego.

Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach

W Suwałkach oprócz Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa również Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”. Głównym jej celem jest inspirowanie, aktywny udział w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu, wspieranie rozwijających się firm, realizacja programów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz edukacja ekonomiczna i zawodowa. Agencja realizuje pomocowe programy unijne, udziela pożyczek dla firm, jak również prowadzi inkubator przedsiębiorczości i Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe.

 

Inne aktualności

Doświadczenia zakupowe ważniejsze niż cena. Czy technologia będzie skuteczną odpowiedzią na potrzeby konsumentów?

Ruszyła rekrutacja do 7 edycji Szkoły Pionierów PFR!