Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Łódź

Najważniejsze adresy dla start-upera – Łódź

Po Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu kolejny przystanek na start-upowej mapie Polski to Łódź. Będziecie zaskoczeni ilością inicjatyw wspierających biznes, które możecie znaleźć w tym mieście!

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Od 2017 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna konsekwentnie wzmacnia pozycję wśród ekosystemów start-upowych. Ma na to wpływ łączenie kompetencji w obszarach wspierania młodych innowacyjnych firm z otwieraniem na innowacje dużych przedsiębiorstw. Jeśli chcecie rozwijać biznes w Łodzi, zwróćcie uwagę na te inicjatywy: 

 • Akcelerator Startup Spark – jego celem jest połączenie potencjału start-upów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu, jak również otwarcie średnich i dużych firm na innowacje i współpracę z młodymi, szybko rozwijającymi się firmami. Startup Spark oferuje także szereg ścieżek postakceleracyjnych oraz pre-akcelerację dla zespołów biznesowych i technologicznych.  

Spark 2.0 w liczbach to: 

 • 4 rundy akceleracji, każda do 6 miesięcy, 
 • wsparcie dla co najmniej 66 startupów, 
 • 11 partnerów, 
 • do 160 000 PLN na rozwój produktu lub usługi, 
 • wsparcie w ramach branżowych ścieżek akceleracji Spark 2.0 dla co najmniej 20 z akcelerowanych startupów. 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • S5 - Akcelerator Technologii 5G – pierwszy w Polsce program akceleracyjny wspierający rozwój innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących w sposób znaczący technologię 5G lub 5G ready w przedsiębiorstwach. 

 • IoE (Internet of Everything) Hub – jego celem jest integrowanie w ramach jednego cyfrowego systemu wielu technologii, takich jak telekomunikacja, automotive, przemysł 4.0 czy smart city. 

 • Strefa RozwoYou - to druga edycja projektu skierowanego mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Biorąc udział w Strefie możecie liczyć m.in. na wsparcie finansowe w postaci bonów szkoleniowych. Dofinansowanie sięga do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika. W programie, którego regionalny nabór rusza 10 lutego, mogą wziąć udział firmy posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa łódzkiego.  

Startupy w Łodzi 

fot. logo Startupy w Łodzi

To inicjatywa, która od ponad 10 lat skupia się na wspieraniu rozwoju start-upów i realizacji ciekawych, biznesowych projektów. Do tej pory udzielono pomocy ponad 650 przedsięwzięciom, a prawie 250 z nich działa na łódzkim rynku.  

Co konkretnie dzieje się w ramach inicjatywy „Startupy w Łodzi”? 

- Organizowany jest konkurs „Młodzi ludzie w Łodzi – mam pomysł na startup”;  

- Budowane są relacje pomiędzy wschodzącym biznesem i potencjalnymi klientami oraz rodzimymi i zagranicznymi inwestorami;  

- Organizowane są wydarzenia skierowane do społeczności start-upowej, m.in. VC Speed Dating; 

- Promowane są przedsięwzięcia rozwijane w regionie łódzkim oraz pochodzące z Łodzi i działające na rynku polskim i zagranicznym; 

- Edukowani są młodzi przedsiębiorcy, także pod kątem zdobywania kapitału na dalszy rozwój projektu. 

Inicjatywy akademickie 

W Łodzi prężnie działają centra transferu technologii, funkcjonujące przy uczelniach wyższych. Celem ich działania jest pomoc w komercjalizacji innowacyjnych technologii we współpracy ze środowiskiem biznesowym. Inicjatywy te mają wspomóc efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego, naukowego i badawczego dla budowania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Do ośrodków tych należą: 

Centrum Innowacji Biznesowej 

To kolejna inicjatywa dedykowana MŚP prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego. Zespół specjalistów z CIB bezpłatnie pomaga w rozwoju przedsiębiorstw poprzez diagnozę potrzeb firmy oraz stworzenie dla niej indywidualnej oferty wsparcia. Doradca pomoże skontaktować się z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub instytucją otoczenia biznesu. Poinformuje również m.in. o bieżących wydarzeniach, targach, szkoleniach oraz wszelkich innych działaniach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

fot. materiały Centrum Innowacji Biznesowej

Jak informuje CIB, dzięki pracy doradców biznesu, dotychczas firmy z województwa łódzkiego: podpisały kontrakty handlowe, nawiązały partnerstwa nauka+biznes oraz biznes+biznes, wzięły udział w targach i misjach zagranicznych oraz złożyły wnioski o dofinansowanie. 

Łódzki Dom Biznesu 

Łódzki Dom Biznesu jest to projekt skupiający ekspertów z różnych dziedzin życia zawodowego. Jego ideą jest stworzenie miejsca, w którym teoria z praktyką siada wspólnie do stołu, rozwiązując najbardziej zagmatwane problemy. Ma być również odpowiedzią na zapotrzebowanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju. 

fot. logo Łódzkiego Domu Biznesu

W Łódzkim Domu Biznesu tworzone są inicjatywy dla: 

 • Innowacyjnego biznesu – opracowywane są strategie biznesowe w zakresie internacjonalizacji; analizowane są modele zarządzania procesowego; udzielane jest wsparcie procesie prowadzenia negocjacji oraz pozyskiwania finansowania z Unii Europejskiej. 

 • Przedsiębiorczego świata nauki – prowadzona jest współpraca w zakresie projektowania i realizacji prac B+R; tworzenia zespołów eksperckich oraz doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych.  

 • Nowoczesnego samorządu – opracowywane są strategie, ewaluacje, raporty; udzielane jest wsparcie prawne oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; wdrażane jest zarządzanie procesowe oraz przeprowadzane są dedykowane szkolenia dla samorządów.  

Inkubatory przedsiębiorczości 

W Łodzi nie brakuje także inicjatyw inkubacyjnych dla przedsięwzięć będących na początku rozwoju. Do nich należą: 

 • Inkubator Bionanoparku - jak wskazują twórcy, jest to miejsce z ofertą dla młodych, kreatywnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes w nowoczesnym miejscu przy minimum biurokracji i maksimum pozytywnej energii. 

 • Art_Inkubator – to działające w Fabryce Sztuki miejsce, w którym twórczość ma spotkać się z przedsiębiorczością. Poprzez ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności rynkowej, a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr. 

 • Fundacja Inkubator - w ramach swojej działalności prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działań Fundacji jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w czterech kategoriach: informacyjnych, finansowych, szkoleniowych i doradczych.   

Inne aktualności

IDA - co przyniósł program i jak start-up może współpracować z siłami zbrojnymi? [WYWIAD]

Co robi Revobeam i jak wyglądał udział w akceleratorze NATO? Rozmawiamy z uczestnikami akceleratora DIANA