Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Jak wyglądają pitch decki polskich start-upów? Analiza PFR Ventures

PFR Ventures przeprowadziło analizę 131 pitch decków polskich start-upów, które w sumie zebrały 1 miliard złotych. Jakie elementy zawierały dokumenty, a jakich zabrakło? Przeczytajcie!

131 prezentacji inwestorskich start-upów to już dość spory materiał do analizy, i tego zadania podjęli się analitycy PFR Ventures. Pitch decki, które przeanalizowali należały do spółek na różnym poziomie rozwoju – nie tylko bardzo młodych. Start-upy, które przekazały pitch decki PFR Ventures na początku 2023 roku spotkały się z międzynarodowymi funduszami z portfela spółki. Na ich podstawie wybrane zostało 60 spółek, z których fundusze wskazały 27 firm. Następnie spotkały się z nimi w Warszawie, aby porozmawiać o możliwości współpracy. W sumie start-upy, których prezentacje zostały zbadane zebrały już 1 mld złotych, a chciałyby zdobyć pół miliarda więcej.

Największe problemy? Brak informacji o rynku

Istotnym elementem prezentacji inwestorskich są dane dotyczące rynku, na którym start-up chce działać. Przyjęło się, że prezentuje się je w ujęciu TAM, SAM i SOM, czyli kolejno: całkowity, dostępny i docelowy rynek. Jednak spółki, które przedstawiały swoje prezentacje często albo nie przedstawiały tych danych, albo robiły to w sposób wyrywkowy:

  • 47 ze 131 spółek nie zawarło żadnych informacji w tym temacie.
  • 39 spółek przedstawiło kompletne dane o TAM, SAM i SOM.
  • 40 spółek pokazało tylko dane o TAM
  • Wśród 84 spółek, które pokazały jakiekolwiek dane o TAM/SAM/SOM, tylko 34 podały źródła prezentowanych informacji.

Dane pokazują też, że 106 spomiędzy 131 spółek skupiało się w czasie swojej prezentacji na rozwiązaniu problemu – reszta podeszła do pitch-decku bardziej, jako do prezentacji produktu. Jednak spośród wszystkich pitch decków swój produkt w działaniu zaprezentowała mniejszość – jedynie 50 spółek pokazało działanie produktu czy usługi, ew. opisało use case.

Dobrze przygotowany pitchdeck to kluczowy element skutecznego pozyskania inwestycji dla startupu. Dlatego warto przestrzegać pewnych zasad przy jego tworzeniu. Analiza prezentacji inwestorskich wykonana przez PFR Ventures ujawniała kilka interesujących faktów. Przykładowo: niektóre spółki skupiają się na produkcie lub usłudze, zaniedbując problem, który dana firma ma za zadanie rozwiązać. To z pewnością utrudnia inwestorom zrozumienie modelu działania spółki – komentuje Eliza Kruczkowska, dyrektorka departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.

Nawet najwięksi nie są bez wad

Wśród start-upów na późniejszym etapie rozwoju - które zebrały powyżej 5 mln Euro 30% prezentacji nie było spójne wizualnie. Miały różnice w marginesach, zastosowanych czcionkach, czy nieczytelne treści. Historia finansowania spółki nie najwyraźniej ma dużego wpływu na poziom estetyczny prezentacji. - Przede wszystkim,warto zadbać o przejrzystość i precyzję przekazywanych informacji. Wszelkie kluczowe dane powinny być dokładnie przedstawione i łatwe do zrozumienia dla inwestorów - dodaje Kruczkowska.

Interesują Cię najważniejsze elementy pitch decku i to, jak polskie start-upy je przedstawiły? Zobacz całość badania na stronie PFR Ventures.

Inne aktualności

Transakcje na polskim rynku VC w Q1 2024

OTB Ventures tworzy swój Drugi Fundusz o wartości 185 milionów dolarów mający na celu wsparcie innowacji w obszarze DeepTech w Europie.