Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

ESG – gdzie znajdą się szanse dla start-upów?

ESG to zespół czynników, które obejmują pozafinansową działalność firmy – w ich skład wchodzą działania środowiskowe Środowiskowe (Environmental), Społeczne (Social) i Ład Korporacyjny (Corporate Governance). ESG to w pewien sposób „następca” CSR – czyli Corporate Social Responsibility, który koncentruje się na konkretnych działaniach i wskaźnikach.

Dlaczego ESG jest coraz ważniejsze? Przede wszystkim dlatego, że staje się obowiązującym standardem informowania o działaniach firm. 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD  (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników. 

Dlaczego ESG jest ważne dla start-upów? 

Poza tym, że start-upy, poza tymi najmłodszymi, stosunkowo niedługo same będą musiały tworzyć raporty, to obowiązek raportowania ESG daje szereg możliwości nowym biznesom. Postaraliśmy wymienić kilka z nich.  

Samo raportowanie: 

Przede wszystkim istnieje wiele standardów raportowania – „Wytyczne do raportowania ESG” przygotowane przez GPW wymieniają aż 11 różnych standardów. Do tego same raporty w różnych organizacjach, na przykład w obrębie grupy kapitałowej, mogą wyglądać różnie – tutaj na pewno istnieje miejsce na rozwiązania uspójniające dane i ujednolicające  raporty tak, żeby pozwolić na ich zestawienia. 

Poza tworzeniem narzędzi do raportowania ESG warto jest także, jeśli nasz start-up spełnia któreś z kryteriów związanych z ESG, uwzględnić informacje wspomagające raporty. Może to pomóc w pozyskiwaniu klientów, zwłaszcza jeśli Twój produkt sprzedajesz B2B. 

Współpraca z inwestorami: 

Już w 2006 roku, z inspiracji ONZ i jego ówczesnego sekretarza, Kofi Annana powstał zbiór zasad „Principles for Reasonable Investment”. Podpisujący go inwestorzy zobowiązali się do zwracania uwagi na kwestie ESG w czasie swojej inwestycji. Dlatego poszukując inwestora warto zwrócić uwagę na listę sygnatariuszy – a jest to nieomal 5 tysięcy podmiotów, od bankowych przez firmy inwestycyjne, fundusze private equity po VC. 

Podmiotów biorących udział w programie na pewno będzie coraz więcej, ale także te VC, które nie zostały sygnatariuszami dokumentu zwracają coraz większą uwagę na start-upy, które mają wpisane zasady ESG w swoje działania. 

Współpraca z korporacjami: 

Korporacje mające raportować swoje działania ESG niekoniecznie prowadzą działania w dziedzinach ESG – dlatego planować mogą współpracę z poddostawcami lub partnerami. Pozwoli to start-upom pozytywnego wpływu, które wpisują się w tematykę pokrywaną przez raporty ESG znaleźć nowych partnerów – czasem nawet bez specjalnego przebudowywania oferty – z wyjątkiem zebrania i uwzględnienia w kampanii marketingowej i raportach dla klientów konkretnych, występujących w raportach ESG wskaźników jakościowych czy ilościowych.  

Zobacz mapę start-upów i firm wspierających raportowanie i działania ESG

PFR przygotował także zestawienie start-upów i narzędzi wspierających raportowanie ESG, które możesz wykorzystać w organizacji, jako wsparcie procesów i realizacji zobowiązań związanych z tymi standardami. Start-upy podzieliliśmy na te wspierające zarówno czynniki środowiskowe, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego, oraz dodatkowo dające zestaw praktycznych narzędzi.

Nawet w wypadku, gdy sprzedajesz B2C i nie planujesz pojawiać się na giełdzie, model raportowania ESG także może Ci się przydać – zwłaszcza gdy jesteś impactowym start-upem – dokładne dane lub nawet częściowy raport dotyczący twojego rozwiązania to coś, na co Twoi klienci spojrzą z ciekawością i przyjaznym okiem. 

Inne aktualności

„Kreatorzy polskiej sceny start-upowej”. Dwójka Pionierów wśród wyróżnionych

Finansowanie start-upu. Przegląd możliwości [Infografika]