Serwis internetowy www.startup.pfr.pl stosuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Agetech - jakich rozwiązań technologicznych potrzebują seniorzy?

Żyjemy w wyjątkowych czasach, gdyż nigdy tak wiele osób nie cieszyło się tak długo zdrowiem i życiem. Z drugiej strony zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska, wyludnia się, a społeczeństwa Zachodu są coraz starsze. Jakie wyzwania niesie za sobą starzenie się społeczeństw? Jakich rozwiązań potrzebują seniorzy? O tym opowiedzieli nam twórcy aplikacji SeniorApp.

Według danych przedstawionych w ubiegłym roku przez GUS, w 2020 roku w Polsce liczba seniorów w stosunku do roku 2019 powiększyła się o 1%. Osoby mające powyżej 60 lat stanowią obecnie ok. 25% Polaków. Dla porównania, w 2015 r. seniorzy stanowili 23% naszego społeczeństwa, a dekadę wcześniej 17%. Nic nie wskazuje na to, by trend ten zatrzymał się i według prognoz, w 2050 roku seniorzy będą stanowili już 40% ludności Polski. 

To samo zjawisko obserwuje się w całej Unii Europejskiej – dość powiedzieć, że liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w UE ma spaść z 333 mln w 2016 roku do 292 mln w 2070 roku. 

 

Polacy są coraz starsi - jakie wyzwania to generuje?

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą konieczność przeznaczania coraz większych nakładów budżetowych na opiekę zdrowotną i zabezpieczenia społeczne. Z drugiej strony, coraz mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym, powodować będzie konieczność wydłużania czasu aktywności zawodowej. To z kolei powoduje m.in. potrzebę wypracowania rozwiązań służących opiece nad osobami starszymi, którymi dawniej opiekowały się dzieci oraz wnuki.

Według danych American Association of Retired Persons (AARP), Amerykanie w wieku powyżej 50 lat wydali w 2018 roku 7,6 bln dolarów na towary i usługi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 27,5 bln dolarów, a do 2030 r. będą wydawać ponad 200 trylionów dolarów rocznie na same produkty technologiczne. Już w 2015 roku Bank of America szacował ówczesną wartość tzw. "Silver economy" (czyli gospodarkę ukierunkowaną na potrzeby osób starszych) na 7 bilionów dolarów rocznie, co wtedy czyniło ją 3. największą gospodarką na świecie.

Seniorzy chcą korzystać z technologii!

Co istotne, wśród starszych osób lawinowo rośnie zainteresowanie technologiami, co mocno spotęgował COVID-19 i konieczność korzystania z nowoczesnych urządzeń do utrzymywania kontaktu z bliskimi. Według informacji PayPal od marca do kwietnia 2020 r. osoby w wieku powyżej 50 lat stanowiły najszybciej rozwijający się segment wśród ich klientów. Zgodnie z danymi CBOS za 2020 rok, odsetek osób korzystających z usług e-commerce w grupie wiekowej 55-64 lata wynosił 44%, a w 65+ - 44%. Pandemia niejako „wymusiła” na nich konieczność rozpoczęcia korzystania z zakupów online oraz płatności cyfrowych, ale też spowodowała wzrost zaufania do tego typu usług.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi dedykowane seniorom, rosła będzie również tzw. branża agetech. Istnieje potencjał do tworzenia rozwiązań technologicznych dostosowanych do potrzeb osób starszych właściwie w każdym sektorze, w którym do tej pory rozwijane były start-upy.

- Silver market i usługi związane z tym rynkiem to obszar, który rozwija się coraz szybciej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Coraz więcej firm inwestuje w tego typu projekty. Naszym zdaniem postęp technologiczny, popularyzacja życia w stylu smart czy cyfrowe usługi medyczne to trendy, które w najbliższych latach rozwiną się jeszcze bardziej niż dotychczas. Wraz z nimi wzrośnie liczba organizacji skupiających się na tzw. silversach i kierujących swoją ofertę głównie do tej grupy, która w przyszłości będzie stanowiła bardzo dużą i liczącą się społeczność konsumentów aktywnych w sieci oraz korzystających z różnego rodzaju technologii – wskazał Przemysław Mroczek, współtwórca SeniorApps. Start-up ten w lutym ogłosił pozyskanie od Pracuj Ventures inwestycji w wysokości 1,5 mln zł.

fot. materiały prasowe SeniorApp

Jak działa SeniorApp?

To aplikacja, która wspiera seniorów i ich rodziny w sprawach życia codziennego. Za jej pośrednictwem mogą oni zamówić dowolną formę pomocy, którą wybiorą z listy ponad 50 usług oferowanych przez zweryfikowanych użytkowników platformy. Znajdują się w niej m.in. opieka dzienna, nocna czy świąteczna, dotrzymanie towarzystwa, realizacja recept, załatwienie sprawy urzędowej, wyprowadzenie psa na spacer, robienie zakupów, sprzątanie mieszkania, przygotowanie posiłków, wizyta lub konsultacja lekarska.

- Zamówienia można składać w trybie 24/7, obecnie oferowane są one przez 4 200 opiekunów w 25 największych polskich miastach. Docelowo – i mamy nadzieję, że już niebawem – z pomocy będzie można skorzystać w każdym zakątku naszego kraju. Jest to dla nas szczególnie ważne, bo o zwiększenie zasięgu SeniorApp proszą również potrzebujący wsparcia oraz ich bliscy. To oni od samego początku jako grupa fokusowa, brali i nadal biorą udział w udoskonalaniu platformy – informowali o kluczowych potrzebach, dogodnych dla nich formach pomocy, skali wsparcia, a także o swoich obawach dot. bezpieczeństwa. Dlatego bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, bez pełnej weryfikacji żaden z opiekunów nie może świadczyć usług za pomocą SeniorApp – tłumaczy Przemysław Mroczek.

Z przeprowadzonych przez SeniorApp badań wynika, że wielu Polaków pomaga swoim rodzicom w życiu codziennym. Jest jednak spora grupa ankietowanych, która nie robi tego z powodu braku czasu czy dzielącej ich odległości. - Dlatego SeniorApp jest dla nich idealnym rozwiązaniem – bez żadnych przeszkód mogą zamówić pomoc np. dla rodziców czy dziadków i mają pewność, że ich bliscy nie są pozbawieni wsparcia, którego potrzebują. Istnieje też spora grupa seniorów, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą prosić bliskich o pomoc, aplikacja ułatwia im życie, a jej opiekunowie wyręczają ich w obowiązkach, z którymi nie mogli sobie poradzić – dodał Przemysław Mroczek.

Jak powiedział Igor Marczak, współtwórca SeniorApp, najbliższe miesiące będą dla twórców aplikacji bardzo pracowite. - Zrealizowanie kluczowych działań i naszej wizji nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Pracuj Ventures. Plan na najbliższy rok obejmuje dalszy rozwój aplikacji i jej funkcjonalności, wiele z nich czeka na wdrożenie. Będziemy też wdrażać nowoczesne, alternatywne sposoby uwierzytelniania opiekunów, które zagwarantują użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo. Zamierzamy także rozrzedzać zasięg platformy i prowadzić działania komercjalizacyjne w kolejnych lokalizacjach – chcemy, by nasza aplikacja była dostępna we wszystkich 38 miastach mających powyżej 100 tys. mieszkańców. Obecnie działamy w 25 z nich, w najbliższym czasie planujemy udostępnić SeniorApp także w pozostałych 13 – wskazał Igor Marczak.

Twórcy SeniorApp duży nacisk kładą również na rozwój oferty biznesowej – na platformie swoje usługi świadczą nie tylko osoby prywatne, ale też środowiska biznesowe.

Czy agetech to ryzykowny sektor?

Pytani, dlaczego tworzenie rozwiązań w sektorze agetech wciąż nie jest szczególnie popularne wśród polskich founderów, twórcy SeniorApp wskazują, że jak w każdym biznesie, tak i w sektorze agetech ryzyko jest nieodłącznym jego elementem.

- My zdecydowaliśmy się działać w bardzo wrażliwym i specyficznym obszarze biznesowym, ale także społecznym. Jednak patrzymy na nasze przedsięwzięcie perspektywicznie. Budujemy platformę, która – aby osiągnąć swoją dojrzałość – musi rozwijać się wraz z jej użytkownikami. Jeżeli będziemy pamiętać dla kogo projektujemy i tworzymy rozwiązania, to szansa na porażkę jest znikoma. Szczególnie, gdy uwzględnimy wszystkie sygnały płynące z rynku, który analizujemy na bieżąco. Nasze ostanie badanie “Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” pokazało, że w Polsce potrzebne jest rozwiązanie takie jak SeniorApp. Potwierdzili to zarówno nasi badani, jak i eksperci analizujący wyniki i wyciągający z nich wnioski, w których wspólnym mianownikiem okazało się m.in. SeniorApp – wskazał Przemysław Mroczek.

Inne aktualności

Dwa polskie miasta na liście „wschodzących hubów technologicznych” Dealroom

Czy aplikacje wesprą zdrowie psychiczne? Podcast Pionierów z Kasią Gryzło